André Vermaas

De voorzitter van de cliëntenraad van Spijkenisse Medisch Centrum is André Vermaas. Na 46 jaar onafgebroken werkzaam te zijn geweest in de zorgsector is hij nu zelfstandig adviseur op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Hij kent de samenwerkende ziekenhuizen zowel vanuit een cliënten perspectief als vanuit mijn (vroegere) professionele werksfeer.         

André is opgevoed met het mantra ‘learn, earn en return’ en nu is het zijn beurt om iets aan vrijwilligerswerk te doen. Zijn rol als voorzitter is om de leden in hun kracht te zetten. Omstandigheden creëren waarin leden hun rol kunnen vervullen en waarin de raad zichzelf kan ontwikkelen tot een deskundig medezeggenschapsorgaan.

De patiënten van Spijkenisse Medisch Centrum kunnen erop rekenen dat de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies geeft over alles wat van belang is voor de kwaliteit van zorg aan patiënten en het voortbestaan van het Spijkenisse. Het gaat daarbij om een breed scala van onderwerpen; van samenwerking met en huisvesting van andere zorgaanbieders, tot de introductie van een patiëntenportaal voor het opvragen van eigen medische gegevens. De Raad van Bestuur heeft ambitieuze plannen voor de toekomst van Spijkenisse Medisch Centrum. De cliëntenraad beoordeelt die plannen telkens vanuit het patiëntenperspectief.