Samen maken we ons medisch centrum veilig

Nu wij de niet-spoed zorg geleidelijk hervatten, houden wij samen met u ons medisch centrum veilig. Hoe doen we dat? Alle regels hiervoor hebben we op een rijtje gezet in deze poster. Bij binnenkomst van ons medisch centrum krijgt elke bezoeker ook een aantal gezondheidsvragen gesteld en zijn de looproutes aangepast. Polikliniekbezoekers en medewerkers dragen uitsluitend een mondkapje als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en dus een risico op besmetting. Alle maatregelen zijn conform de richtlijnen van het RIVM en de leidraad van de Federatie Medisch Specialisten (FMS). Indien deze richtlijnen worden aangepast, worden ook de maatregelen in het ziekenhuis weer aangepast.

Storing telefooncentrale

Sinds 02.00 uur vannacht is het ziekenhuis helaas telefonisch slecht bereikbaar door een storing bij ZIGGO. De telefoonlijnen zijn instabiel. Indien u ons niet kunt bereiken via de algemene nummers, zijn wij bereikbaar via noodnummers:

(0181) 62 80 31
(0181) 69 71 73
(06) 19 26 67 47

 

Declaratie BIG-registratiekosten

Medewerkers zoals verpleegkundigen, artsen etc. dienen volgens artikel 3 de van de Wet BIG verplicht geregistreerd te zijn om hun beroep uit te mogen voeren. Ook moeten deze beroepsbeoefenaars de inschrijving uiterlijk na vijf jaar vernieuwen. Voorwaarden zijn dat de werknemer de betreffende functie daadwerkelijk uitoefent en de kosten die verbonden zijn aan de herregistratie maximaal één maal in de vijf jaar vergoed worden.

 

Hoe dien ik de declaratie in? 

De volgende stappen zijn nodig om de kosten vergoed te krijgen. Ten eerste de declaratie via Youforce Self Service indienen en ten tweede een scan/kopie van de bevestiging  van herregistratie, die het BIG-register stuurt (niet het aanvraagformulier) mailen naar po&ocurama.nl. De bevestiging wordt bewaard in het personeelsdossier. Beide stappen moeten doorlopen worden om de kosten vergoed te krijgen.

De declaratie BIG-registratiekosten dien je in Youforce als volgt in:

  • Log in op Youforce met je bekende inloggegevens.
  • Klik op Self Service op het bureaublad van Youforce.
  • Open in het startmenu het tabblad Declaraties.
  • Klik op de tegel Declaratie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens opent een keuzescherm. Vink hierin aan algemene onkosten.