Terug naar overzicht

Bekijk uw medisch dossier online

De patiënten van het Spijkenisse Medisch Centrum hebben vanaf maandag 28 januari via het patiëntenportaal mijn.spijkenissemc.nl snel inzicht in hun medische patiëntgegevens. Mijn.spijkenissemc.nl is het digitale portaal waarmee de patiënt op een veilige manier toegang krijgt tot zijn medische gegevens. Bestuurder Peter Langenbach: “Met het portaal wil het Spijkenisse Medisch Centrum de betrokkenheid van patiënten bij hun eigen zorgproces verder vergroten. Door vooraf kennis te nemen van de gegevens kan de patiënt zich goed voorbereiden op een bezoek aan de dokter.”

Mijn.spijkenissemc.nl
Via het digitale portaal kunnen patiënten hun persoonlijke gegevens bekijken en geplande afspraken, radiologieverslagen en onderzoekuitslagen inzien (bloed en urine). Ook kunnen patiënten medicijnen die door zorgverleners van het Spijkenisse Medisch Centrum zijn voorgeschreven raadplegen. Om de informatie die de patiënt ontvangt tijdens zijn afspraak met de arts en/of verpleegkundige nog eens uitgebreid na te lezen vindt de patiënt de digitale folders die van toepassing zijn op de behandeling ook terug in mijn.spijkenissemc.nl. Bij de inrichting van het portaal is rekening gehouden met laaggeletterdheid, er is extra aandacht besteed aan eenvoudige uitleg. 

Uitbreiding portaal 2019
Bestuurder Paul van der Velden: “Met het digitale patiëntenportaal zet het Spijkenisse Medisch Centrum een belangrijke stap richting de toekomst. Het portaal wordt in 2019 verder uitgebreid met nieuwe mogelijkheden. Zo worden bijvoorbeeld digitale vragenlijsten toegevoegd die de patiënt ter voorbereiding op een afspraak kan invullen.”

Voor meer informatie kunnen patiënten terecht op https://mijn.spijkenissemc.nl

Terug naar nieuwsoverzicht