Terug naar overzicht

Bevallen in het Spijkenisse Medisch Centrum blijft mogelijk tot 4 november

In verband met onderhoudswerkzaamheden aan de Hartelbrug, waar het Spijkenisse Medisch Centrum afgelopen vrijdag van is geïnformeerd, is samen met de betrokken zorgverleners besloten om zwangere vrouwen tot 4 november te laten bevallen in het Spijkenisse Medisch Centrum, zoals tot nu toe ook al mogelijk was. Door de (gedeeltelijke) sluiting van de brug kan mogelijk een situatie ontstaan dat de verloskundige of de patiënt niet op tijd in het Ikazia Ziekenhuis of Maasstad Ziekenhuis kunnen komen. Gezien het Spijkenisse Medisch Centrum de kwaliteit en veiligheid van zorg altijd voorop stelt, is om deze reden besloten om de voorgenomen sluiting van de verloskamers per 1 oktober 2013 uit te stellen tot 4 november 2013.
Zwangere vrouwen maken samen met een verloskundige of eventueel een gynaecoloog een bevallingsplan. Indien na 4 november de voorkeur uitgaat naar een bevalling in een ziekenhuis of als zwangeren het advies meekrijgen dat zij in een ziekenhuis moeten bevallen, dan kunnen zij terecht in het Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis of het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

Waarborging kwaliteit van zorgvrouw zwanger klein

In het Spijkenisse Medisch Centrum kunnen patiënten op afspraak terecht voor onderzoek, controles en kleine ingrepen. Veel spoedgevallen, zoals een bevalling, vallen onder acute, niet-planbare zorg. Die zorg kan het medisch centrum niet leveren. Meer specialistische zorg verlenen de samenwerkende ziekenhuizen uit de regio. Om de kwaliteit van zorg te waarborgen, wordt zorg dus dichtbij geleverd als het kan en verder weg als het moet.

Van Spoedeisende Hulp naar Spoedpost

De spoedeisende zorgverlening binnen het Spijkenisse Medisch Centrum verandert nog wel per 1 oktober. Patiënten kunnen dan voor eenvoudige spoedzorg, zoals een botbreuk, terecht bij de nieuwe Spoedpost in het medisch centrum. Zoals gebruikelijk alleen met een verwijzing van een huisarts of via een ambulance. Voor meer complexe spoedzorg worden patiënten door verwezen naar een van de andere drie partnerziekenhuizen uit de regio. Huisartsen en ambulancediensten zijn hierover geïnformeerd en kunnen patiënten gericht doorverwijzen op basis van de nieuwe richtlijnen. Gedurende de maand oktober zal de Spijkenisserbrug niet automatisch omhoog gaan. De Ambulancedienst heeft dan direct contact met een tijdelijke brugwachter.

Wat te doen bij medisch spoedgeval?
Bij ernstig letsel of levensbedreigende situatie of ziekte, moet 112 worden gebeld voor een ambulance. Wie niet ernstig ziek of gewond is, belt tijdens kantooruren eerst de eigen huisarts en buiten kantooruren de Regionale Huisartsenpost via telefoonnummer 0181 – 62 70 55. Daar krijgt de patiënt verdere instructies, dit kan bijvoorbeeld resulteren in een verwijzing naar de Spoedpost van het Spijkenisse Medisch Centrum.
Terug naar nieuwsoverzicht