Terug naar overzicht

Coöperatie ‘Zorg op Zuid’ garandeert toegankelijke zorg op Voorne-Putten

Op donderdag 18 februari hebben het Maasstad Ziekenhuis en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis definitief besloten om als eigenaren actief te blijven in het Spijkenisse Medisch Centrum. Hiermee wordt het voortbestaan van het Spijkenisse MC gegarandeerd en krijgt de toegankelijke zorg op Voorne-Putten een nog grotere rol in het regionale samenwerkings-verband. Paul van der Velden (bestuurder en internist-oncoloog in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis) en Peter Langenbach (bestuurder in het Maasstad Ziekenhuis) worden de nieuwe bestuurders van het Spijkenisse MC. Langenbach concentreert zich op de financiële en bedrijfskundige aspecten en Van der Velden richt zich op de medische zaken.

Paul van der Velden
Paul van der Velden
Peter Langenbach
Peter Langenbach

 

In goed overleg is afgesproken dat het Ikazia Ziekenhuis zich terugtrekt als mede-eigenaar van het Spijkenisse MC. Zorginhoudelijk blijft het Ikazia Ziekenhuis verbonden aan het medisch centrum, dit betekent dat artsen uit dit ziekenhuis hun zorg blijven verlenen in Spijkenisse. Tevens blijft het ziekenhuis deel uitmaken van de coöperatie ‘Zorg op Zuid’.

 

Snelle doorverwijzing

Het zorgprofiel van het Spijkenisse Medisch Centrum blijft ongewijzigd. De aangeboden zorg zal achter de schermen wel direct aansluiten op de zorg van de ziekenhuizen uit de coöperatie. Dat betekent, indien nodig, een snellere doorverwijzing naar een ander ziekenhuis. Ook bij complexe zorg is de patiënt via het Spijkenisse MC vaak sneller in een ander ziekenhuis, dan wanneer men zich na verwijzing van de huisarts bij een van de andere omliggende ziekenhuizen meldt. Prettig is bovendien dat door de intensieve samenwerking binnen de coöperatie een patiënt na een complexe behandeling in Rotterdam of Dirksland, voor de nacontroles vaak weer dicht bij huis in Spijkenisse terecht kan – in veel gevallen komt de patiënt bij een bekende arts terecht.

Intensiever

De aansluiting van het Spijkenisse MC bij de coöperatieziekenhuizen zal de komende periode nog intensiever worden. De medisch specialisten uit de gehele coöperatie blijven werkzaam in het Spijkenisse Medisch Centrum.  Een belangrijke en unieke ontwikkeling is tevens dat alle vier samenwerkende ziekenhuizen binnen de ‘Coöperatie Zorg op Zuid’ op termijn zullen overstappen op één gezamenlijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Na implementatie zijn gegevens, na verkregen toestemming van de patiënt, beschikbaar voor alle samenwerkende behandelaren, ongeacht de ziekenhuislocatie.

Terug naar nieuwsoverzicht