Direct betalen bij Spoedpoli

Gemiddeld bezoeken 2 patiënten per dag de Spoedpoli zonder in het bezit te zijn van een Nederlands, EHIC (European Health Insurance Card) of E-111 zorgbewijs. Een deel van deze bezoeken eindigt in een onbetaalde rekening.

Om de kosten hiervan terug te dringen zal de behandeling van niet-levensbedreigende medische problemen op de Spoedpoli alleen nog plaatsvinden wanneer een betalingsgarantie bestaat. Wanneer de patiënt niet in het bezit is van één van bovengenoemde zorgbewijzen, zal de patiënt eerst direct moeten betalen bij de betaalautomaat voordat behandeling plaatsvindt. 

De procedure is in het kort als volgt.

1. De medewerkers van de receptie controleren de betalingsgarantie van de patiënt bij inschrijving. Als na controle blijkt, dat de patiënt niet beschikt over een zorgbewijs, dan ontvangt de patiënt de folder waarin de tarieven van de diverse specialismen zijn opgenomen. De folder is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Spaans, Pools, Turks en Arabisch. Op dat moment heeft de patiënt nog de mogelijkheid af te zien van behandeling. 

2. De SEH-verpleegkundige stelt de urgentie van de klachten/symptomen van de patiënt vast en bepaalt de prioriteit van behandeling (= triage). Dit wijkt niet af van de reguliere procedure die bij elke patiënt wordt uitgevoerd. Bij de triage wordt tevens nagegaan of de patiënt ook daadwerkelijk direct kan en wil betalen. Bij een negatieve betaalmogelijkheid en een niet-levensbedreigend medisch probleem wordt de patiënt niet verder behandeld. Bij een levensbedreigend medisch probleem wordt altijd behandeld!

3. De directe betaling vindt plaats bij de receptie via een betaalautomaat. U kunt zowel met een pinpas als met een creditcard betalen.

Zie ook de betalingsvoorwaarden.