Terug naar overzicht

Financiering rond voor duurzame toekomst Spijkenisse Medisch Centrum

Na eerdere berichtgeving over de aanhoudend positieve ontwikkelingen in het Spijkenisse Medisch Centrum, spreken nu ook de betrokken banken officieel hun vertrouwen uit. Het ziekenhuis wordt rechtstreeks financierbaar. Gedeeltelijk door de Rabobank, als financier van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, en daarnaast breidt het Maasstad Ziekenhuis haar financiering uit. Voor dat laatste heeft het ziekenhuis toestemming verkregen van het consortium bestaande uit de banken ING Bank, BNG Bank en ABN AMRO. Met deze financieringsvorm kan de investeringsbehoefte van € 8 miljoen volledig worden ingevuld. Het Spijkenisse Medisch Centrum maakt zodoende geen gebruik van de gemeentegarantie die de gemeente Nissewaard haar had aangeboden. De nieuwe financiering is gebaseerd op de zeer goede (financiële) resultaten die het Spijkenisse Medisch Centrum de afgelopen twee jaar heeft behaald, resulterend in het inmiddels opgebouwde positieve eigen vermogen en een ambitieus en innovatief zorgconcept en business plan.

Ruimte voor verdere ontwikkeling
“Het rendement van het ziekenhuis is bovengemiddeld hoog. We verwachten over 2017 een operationeel resultaat van ruim € 3 miljoen te realiseren en door een aantal eenmalige baten een nog hoger positief resultaat in de jaarrekening te presenteren. Daarmee ontstaat er weer een positief eigen vermogen en een redelijke solvabiliteit. Enerzijds is dit ontstaan door een, nog steeds, toenemend aantal patiënten dat naar het ziekenhuis komt en anderzijds een enorme kostenreductie. We zijn uiteraard trots op de aanhoudend prachtige resultaten die we behalen. Dat is mogelijk door de uitstekende inzet en het geloof van onder meer onze medewerkers, inwoners, zorgverzekeraars, huisartsen en de gemeente. Daar zijn wij hen heel dankbaar voor. Deze financiering is een belangrijke opsteker om onze visie – het opzetten van een uniek zorgconcept in het Spijkenisse Medisch Centrum – te gaan realiseren”, aldus bestuurder Peter Langenbach.

De gemeente Nissewaard is blij met de ontwikkelingen rondom het Spijkenisse Medisch Centrum. Dat het ziekenhuis de aangeboden gemeentegarantie niet nodig heeft, zegt veel over de financiële situatie. Wethouder Dirk van der Schaaf: “Zo’n garantie geef je als gemeente niet zomaar af. Wij zijn erg blij met het ziekenhuis op het eiland en hebben het altijd willen helpen. Het is een uitstekende voorziening voor onze inwoners. Bovendien zijn de contacten met de raad van bestuur van het ziekenhuis uitstekend te noemen.”

Onder leiding van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis heeft het Spijkenisse Medisch Centrum de afgelopen jaren een transitie doorgemaakt naar een ziekenhuisvoorziening die passend is voor de zorgbehoefte in de regio. Paul Verhoef, directievoorzitter Rabobank Voorne-Putten Rozenburg: “Wij zijn verheugd als Rabobank onze bijdrage te leveren aan de realisatie van de volgende stap van het Spijkenisse Medisch Centrum. Om de gezondheid en vitaliteit van de burgers in de regio naar een hoger plan te tillen en waarin de realisatie van een zorgboulevard een belangrijke rol speelt.” Het bankenconsortium van het Maasstad Ziekenhuis heeft aangegeven het Spijkenisse Medisch Centrum te zien als een goed voorbeeld van effectieve samenwerking om de zorg in de regio goed te organiseren en er trots op te zijn het ziekenhuis te faciliteren in dit succes. Het bewijst dat vernieuwend denken en een financieel verantwoorde exploitatie prima samengaan, aldus het consortium.

Compleet zorgconcept
Paul van der Velden, medebestuurder van het Spijkenisse Medisch Centrum: “Ons doel is en blijft om de beste en zo compleet mogelijke zorg te bieden in de regio Voorne-Putten, Rozenburg, Hoogvliet en de Hoeksche Waard. We willen zodoende het pand verbouwen tot een anderhalve-lijns-centrum waar we – samen met partners uit de eerstelijnszorg – onder één dak een geïntegreerd zorgconcept aanbieden. Het idee is dat er onder het dak van het Spijkenisse Medisch Centrum – en onder regie van een nieuwe samenwerkingspartner – een afdeling wordt gerealiseerd voor geriatrische revalidatiezorg (revalidatie specifiek voor ouderen) en eerstelijns bedden. De eerstelijns bedden zijn bestemd voor patiënten van de huisarts die niet thuis kunnen blijven, maar medisch gezien niet hoeven te worden opgenomen in het ziekenhuis; de huisarts blijft de behandelaar. Daarnaast is er de wens op korte termijn een apotheek in het gebouw te realiseren.”

Vernieuwende zorgoplossingen
Peter Langenbach vult aan: “De uitwerking van genoemd zorgconcept is vergevorderd en er kunnen, nu de banken hun vertrouwen hebben uitgesproken, naar verwachting concrete stappen worden gezet om het op korte termijn te realiseren. Het gezamenlijke elektronisch patiëntendossier, dat we zeer recent in gebruik hebben genomen met de vier ziekenhuizen van de Coöperatie Zorg op Zuid, levert daar een belangrijke bijdrage aan. In de toekomst willen we onze zorgverlening nog meer vernieuwen, zodat we kunnen blijven voldoen aan de wensen en verwachtingen van onze huisartsen en patiënten. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van e-health (digitale zorgoplossingen). Kortom, we blijven onze dromen najagen.”

Functie van regioziekenhuis
Het Spijkenisse Medisch Centrum blijft de functie van een regioziekenhuis behouden en vanuit die functie hoogwaardige, medisch specialistische basiszorg bieden. Dichtbij als het kan en verder weg als het nodig is. Dit betekent dat het ziekenhuis – indien nodig – snel complexere of extra zorg kan inzetten vanuit de nauwe samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland.


Terug naar nieuwsoverzicht