Hanns van Kruijl

Hanns is opgegroeid in een arbeidersgezin en weet dat het belangrijk is om nooit ‘nee’ te zeggen en alles aan te pakken wat voorbij komt. Als lid voelt Hanns zich betrokken bij de organisatie en haar medewerkers bij het sturen naar hun stip op de horizon. Daarbij stelt hij de belangen van cliënten voorop om vervolgens vanuit het cliëntenperspectief een mening te vormen over onderwerpen die het beleid betreffen.

De cliëntenraad beperkt zich tot de kern van de cliëntenbelangen en hamert daarbij voortdurend op een goed functionerende zorg. Zorg die met plezier geleverd wordt door gemotiveerde verpleegkundigen en behandelaars. Zorg waarbij sprake is van (beroeps)trots.
Een belangrijk onderdeel is dat de cliëntenraad een plaats als klankbord en als initiator heeft met het doel om de kwaliteit en veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen.