Terug naar overzicht

Heeft u een vraag over het nieuwe EPD? Bekijk hier de veelgestelde vragen

Meest gestelde vragen over ons nieuwe regionaal elektronisch patiëntendossier

Informatie over het Elektronisch Patiënten Dossier – EPD

 

Waarom stappen de vier ziekenhuizen tegelijk over op één gezamenlijk elektronisch patiëntendossier (EPD)?

 

De vier ziekenhuizen binnen de Coöperatie Zorg op Zuid (Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum) werken intensief samen om de beste zorg te leveren aan patiënten in de regio Rotterdam-Rijnmond. In 2013 is de Coöperatie Zorg op Zuid opgericht met als doel: Goede zorg verlenen; dichtbij als het kan en verder weg als het moet. Hierdoor komt het steeds vaker voor dat patiënten in meerdere ziekenhuizen worden behandeld omdat voor complexe zorg wordt uitgeweken naar een gespecialiseerd ziekenhuis binnen de coöperatie. Het is daarom belangrijk dat de zorgverleners uit beide ziekenhuizen over dezelfde informatie beschikken over u als patiënt. De vier ziekenhuizen hebben daarom gezamenlijk één elektronisch patiëntendossier (EPD) aangeschaft. Dit nieuwe systeem (HiX) is vanaf 6 oktober 2017 in gebruik. Lees hier meer over o.a. het ontstaan en het beheer.

Wat is een elektronisch patiëntendossier (EPD)?

EPD staat voor Elektronisch Patiënten Dossier. In dit dossier worden alle patiëntgegevens elektronisch geregistreerd. Hierbij gaat het om persoonsgegevens, medische gegevens en informatie over eerdere onderzoeken, behandelingen en ziekten.

Wat betekent één gezamenlijk EPD voor mij als patiënt?

Bent u uitsluitend onder behandeling in één van de vier ziekenhuizen dan verandert er niets voor u. Als u bij meerdere ziekenhuizen onder behandeling bent, dan hebben alle zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn, met uw toestemming,  toegang tot dezelfde gegevens in uw dossier. U hoeft dan niet telkens dezelfde vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld persoonsgegevens, medicatie of allergieën. Ook onderzoeken, zoals bloedonderzoek of echo’s, hoeven vaak maar in één ziekenhuis uitgevoerd te worden. Betrokken zorgverleners hoeven elkaar niet apart te informeren en beschikken direct over alle relevante gegevens, waardoor de behandeling sneller verloopt. In noodsituaties hebben zorgverleners uit beide ziekenhuizen direct toegang tot uw gegevens.

Welke voordelen biedt één gezamenlijk EPD voor mij als patiënt?

Het gezamenlijk EPD draagt bij aan de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Het komt steeds vaker voor dat patiënten voor complexe aandoeningen worden behandeld in meer dan één ziekenhuis binnen de Coöperatie Zorg op Zuid. Met toestemming van de patiënt kunnen de zorgverleners uit de vier ziekenhuizen met behulp van het gezamenlijke EPD over dezelfde informatie beschikken, ongeacht de ziekenhuislocatie. U hoeft dan niet telkens dezelfde vragen te beantwoorden over bijvoorbeeld persoonsgegevens, medicatie of allergieën. Betrokken zorgverleners hoeven elkaar niet apart te informeren en beschikken direct over alle relevante gegevens, waardoor de behandeling sneller verloopt. In noodsituaties hebben zorgverleners uit beide ziekenhuizen direct toegang tot uw gegevens.

Privacy van onze patiënt

 

 

Wat betekent dit voor mijn privacy als patiënt?

De privacy van de patiënten staat bij de overstap naar één elektronisch patiëntendossier voorop. Dit betekent dat de patiëntgegevens alleen ingezien kunnen worden in het ziekenhuis waar de patiënt wordt behandeld. Uitsluitend met toestemming van de patiënt wordt het in de toekomst mogelijk om de gegevens beschikbaar te stellen voor alle samenwerkende behandelaren, ongeacht de ziekenhuislocatie. Het samenvoegen van dossiers vraagt een grondige voorbereiding en wordt daarom stapsgewijs ingevoerd. De patiënten die hiervoor in aanmerking komen, worden hierover in de toekomst geïnformeerd.

Wie mag mijn gegevens inkijken?

De gegevens die over u worden opgeslagen in het elektronisch patiëntendossier worden vertrouwelijk behandeld volgens de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Alleen medewerkers die daartoe bevoegd zijn, mogen bepaalde gegevens opvragen en/of inzien.

Kan ik als patiënt al toestemming geven aan de ziekenhuizen om mijn patiëntengegevens te delen?

Het samenvoegen van dossiers vraagt een grondige voorbereiding en wordt daarom stapsgewijs ingevoerd. Patiënten die hiervoor in aanmerking komen, worden in de toekomst geïnformeerd.

Wanneer komt de patiënt in aanmerking voor het delen van zijn medisch dossier met een ander ziekenhuis binnen de Coöperatie Zorg op Zuid?

De patiënt komt in aanmerking als:

  • het delen van het medisch dossier meerwaarde heeft voor de patiënt en de betrokken hulpverleners;
  • de behandeling van de patiënt door twee of meer ziekenhuizen wordt uitgevoerd;
  • de behandeling van de patiënt tijdens een gezamenlijk overleg van twee of meer ziekenhuizen wordt besproken. Er sprake is van een gemeenschappelijke behandeling;
  • de verwachting is dat de patiënt wordt overgeplaatst naar een ander ziekenhuis.

 

Terug naar nieuwsoverzicht