Terug naar overzicht

Het gaat goed met het Spijkenisse Medisch Centrum

Spijkenisse – De raad van bestuur van het Spijkenisse Medisch Centrum is tevreden. Het ziekenhuis staat er financieel goed voor en de patiënten hebben het vertrouwen in het ziekenhuis terug. ‘Je ziet het aan de parkeerplaats’, zegt bestuurder Peter Langenbach. ‘Er zit een duidelijke groei in het aantal patiënten dat zich hier laat behandelen. Er is een verdubbeling te zien ten opzichte van vier jaar geleden.’

Ook de medewerkers zijn tevreden, zo bleek kortgeleden uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek. ‘We hebben geen problemen om vacatures in te vullen. Mensen willen hier graag werken, misschien ook wel omdat we minder bereikbaarheidsdiensten hebben en minder spoed.’ Begin november loopt de NIAZ drie dagen rond in het ziekenhuis om de kwaliteit van de zorg te beoordelen.

Dichtbij als het kan
De slogan die gehanteerd wordt is zorg dichtbij als het kan, verder weg als het moet. Complexe behandelingen worden uitgevoerd in Het Van Weel Bethesda en het Maasstad Ziekenhuis, eenvoudiger behandelingen kunnen in Spijkenisse plaatsvinden. Voor knieoperaties bestaat er in Spijkenisse vrijwel geen wachtlijst. Hierdoor kiezen patiënten van Flakkee of uit Rotterdam Zuid vaak voor een operatie in het SMC. De intake en controle kan in hun ‘eigen’ ziekenhuis uitgevoerd worden door dezelfde arts. Dat lijkt vreemd, maar heeft een simpele reden. Peter Langenbach: ‘We hebben in het Maasstad Ziekenhuis een tiental operatiekamers en die zitten gewoon vol. O.a. omdat de Anser prostaatoperatiekliniek in het Maasstad Ziekenhuis gevestigd is. Hier voeren we in een samenwerking met andere Anser prostaatcentra dit jaar 500 prostaatoperaties uit. Een dergelijke operatie duurt alles bij elkaar een halve dag.’

Vergrijzing
In Nissewaard is er meer vergrijzing dan elders in het land. Om die reden is bestuurder Paul van der Velden blij met het buurtzorgpension dat in het ziekenhuis onderdak heeft gevonden. Indien nodig is er zo een arts vanuit het ziekenhuis aanwezig. ‘Voor deze doelgroep zijn er in de regio eigenlijk te weinig voorzieningen aanwezig en het buurtzorgpension biedt een enorme meerwaarde. Ik verwacht dat dit model op meer plaatsen navolging zal krijgen.’

Keuzes
Door alle ontwikkelingen op het gebied van de zorg is het niet meer vanzelfsprekend dat ziekenhuizen alle zorg kunnen bieden. Er moeten keuzes gemaakt worden om te kunnen blijven voortbestaan. Langenbach en Van der Velden zijn bekend met de wens vanuit bewoners en de politiek om het Spijkenisse Medisch Centrum weer een volwaardig ziekenhuis te laten zijn, maar dat is financieel niet mogelijk. ‘Wil je ook complexe acute zorg kunnen opvangen, dan moet je hartbewaking en een IC hebben. Voor verloskunde is ook een IC nodig. Dan praat je over een bedrag van ruim 50 miljoen euro, nog afgezien van het feit dat veel ziekenhuizen te kampen hebben met openstaande vacatures omdat er te weinig IC personeel beschikbaar is.’ Om die reden kiest het bestuur er voor om de beschikbare middelen te gebruiken voor zaken waarmee ze zich kunnen onderscheiden en andere taken uit te laten voeren door de twee ‘moederziekenhuizen.’

Specialistische zorg
Het SMC wil zich verder ontwikkelen in specialistische zorg. Een van die zaken is het slaapcentrum. Paul van der Velden: ‘In het slaapcentrum worden zaken behandeld van slapeloosheid tot apneu. We hebben drie artsen die zich op dit gebied gespecialiseerd hebben en kunnen dus ook een grotere regio bedienen.’ Op termijn komen er meer van dit soort centra in het ziekenhuis. ‘Daarbij moet je denken aan o.a. niersteenbehandeling en bekkenbodemchirurgie.’ Het zorgmodel dat in Spijkenisse is neergezet, kan rekenen op belangstelling uit het hele land. ‘Regelmatig komen ziekenhuisbesturen kijken hoe wij hier e.e.a. vorm hebben gegeven’, geeft Van der Velden aan.

Bron: grootnissewaard.nl

Terug naar nieuwsoverzicht