Identificatieplicht

Als u naar het ziekenhuis komt, is het verplicht om een geldig legitimatiebewijs mee te nemen. Dit is een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument. Let op, ook voor kinderen van 0 tot 18 jaar is een geldige legitimatie verplicht!

We zijn verplicht om uw identiteit te controleren aan de hand van uw persoonsgebonden BurgerServiceNummer (BSN). Het BSN maakt gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars gemakkelijker en betrouwbaarder en verkleint de kans op fouten bij het uitwisselen van gegevens. Tevens helpt het BSN persoonsverwisseling en identiteitsfraude te voorkomen. Het BSN staat vermeld op identiteitsdocumenten (bijvoorbeeld paspoort, rijbewijs, verblijfsvergunning). Gedurende uw verblijf in het Spijkenisse Medisch Centrum dient u altijd te beschikken over een geldig identiteitsdocument.

Alle informatie hierover leest u in de folder Identificatieplicht in de zorg en Identificatieplicht bij kinderen.