Kinderen op de Spoedpoli

Voor kinderen tot zestien jaar werken wij conform het landelijk protocol. Bij ieder kind dat op de Spoedpoli hulp komt, vullen wij een signaleringsformulier in dat in het medisch dossier van het kind wordt opgenomen. Op het formulier staat wat de reden is van het bezoek aan de Spoedpoli is. Verder ook zaken als: wat is er gebeurd, waar heeft uw kind pijn en wat is de oorzaak. Daarnaast doen wij soms aanvullend lichamelijk onderzoek. Meestaal is het invullen van het formulier en een eventueel lichamelijk onderzoek een formaliteit. Soms kan echter een vermoeden ontstaan dat de veiligheid van het kind gevaar loopt. De behandelend arts bespreekt dan zijn zorgen met u. Mocht uit dit gesprek blijken, dat er inderdaad problemen zijn waarbij de veiligheid van het kind niet altijd gewaarborgd is, dan zoekt de behandelend arts samen met u naar mogelijke oplossingen en begeleidt u daarin verder. Alles wat tijdens een dergelijk gesprek wordt besproken, wordt vertrouwelijk behandeld. Met deze werkwijze hopen wij vroegtijdig probleemsituaties thuis of in de woonomgeving te signaleren om tijdig hulp te bieden aan kinderen en hun ouders of verzorgers. Lees meer in de folder Zorg om het kind.