Klachten en claims

Een klacht

Iedereen die in Spijkenisse Medisch Centrum werkt, zet zich in om zorg van goede kwaliteit te leveren. Toch kan het voorkomen dat dingen anders lopen dan u had verwacht. Bent u niet tevreden over de verleende zorg in ons ziekenhuis, dan kun u dit het best zo snel mogelijk bespreken met degene over wie u niet tevreden bent. Geeft dat niet het resultaat waar u op hoopt? Dan kunt u een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris.

Wilt u (vrijblijvend) praten over uw ervaring, wilt u advies over hoe u het beste met uw ervaring kunt omgaan of wilt u weten welke verder stappen u kunt nemen, dan kunt u contact opnemen met een van onze klachtenfunctionarissen. Onze klachtenfunctionarissen zijn ten allen tijde onpartijdig en hebben geheimhoudingsplicht voor alles wat u vertelt! U kunt hen bereiken op 06 – 44 21 12 18.

Een klacht kunt u indienen met dit klachtenformulier. U kunt ook een brief sturen naar:

Spijkenisse Medisch Centrum
t.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 777
3200 GA Spijkenisse
of een e-mail naar klachten@spijkenissemc.nl

Wilt u meer weten over het indienen van een klacht en uw opties? Lees dan de folder Uw klacht, onze zorg.

Claims

Onze medewerkers en artsen doen hun uiterste best om zorgvuldig te werken. Desondanks is het niet altijd te voorkomen dat u tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis op de een of andere manier schade ondervindt. Schade kan materieel zijn, dat wil zeggen dat er eigendommen van u beschadigd worden of zelfs kwijt raken. Dit noemen we ‘zaakschade’. Er kan ook schade ontstaan die uw persoon betreft. Dit noemen we ‘letsel- en immateriële schade’.

Ons ziekenhuis is openbaar en is voor iedereen vrij toegankelijk. Diefstal, vermissing of beschadiging van eigendommen zijn hierdoor niet altijd te voorkomen. Wij adviseren u bij uw bezoek aan ons ziekenhuis geen waardevolle (emotionele) zaken en zo min mogelijk contant geld mee te nemen. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies van dergelijke zaken.

Als buiten uw schuld schade ontstaat aan uw eigendommen kan dit in aanmerking komen voor vergoeding. Hierbij moet wel duidelijk zijn dat de organisatie of het personeel verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het ontstaan van schade of verlies.

Een verzoek tot schadevergoeding kunt u schriftelijk indienen met dit schadeformulier. Wij vragen u hierbij aan te tonen waaruit de schade bestaat. Voeg daarom een kopie van de originele aankoopnota bij. De hoogte van een eventuele schadevergoeding hangt af van de dagwaarde van de verloren/ beschadigde zaak.

Als we uw schadeformulier ontvangen hebben, sturen we u een ontvangstbevestiging en informatie over de verdere afhandeling. U kunt het formulier sturen naar:

Spijkenisse Medisch Centrum
t.a.v. bestuurssecretariaat/zaakschade
Postbus 777
3200 GA Spijkenisse

Wanneer u van mening bent dat u schade heeft geleden als gevolg van een (medische) behandeling kunt u het ziekenhuis hiervoor schriftelijk aansprakelijk stellen. Als bij een medische behandeling iets misgaat of het resultaat tegenvalt, betekent dit niet automatisch dat er een fout is gemaakt. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een ziekte waarover nog weinig bekend is. Ook kan er tijdens de operatie een complicatie optreden die de arts niet had kunnen voorzien of voorkómen. In zulke gevallen is er geen sprake van een medische fout en bestaat er dus geen recht op schadevergoeding.In een notendop treft u hier het wettelijk ‘recept’ voor aansprakelijkheid:

  • De hulpverlener en/of instelling moet onzorgvuldig hebben gehandeld.
  • De patiënt moet daadwerkelijk schade hebben geleden.
  • De patiënt moet aantonen dat de schade is veroorzaakt door dit onzorgvuldig handelen (causaal verband). Het bewijs hiervoor moet door de patiënt worden geleverd. De hulpverlener heeft echter wel een ophelderingsplicht.

Bent u van mening dat u schade heeft ondervonden, stuur ons dan een brief waarin het volgende beschreven is:

  • wat er is voorgevallen
  • wanneer dit is gebeurd
  • welke schade u heeft geleden
  • wat daarvan de oorzaak is
  • zo mogelijk welke hulpverlener(s) en/of afdeling(en) erbij betrokken zijn.

Het ziekenhuis stuurt uw aansprakelijkstelling door naar de verzekeraar, die het verder afhandelt. U kunt uw aansprakelijkstelling sturen naar:

Spijkenisse Medisch Centrum
t.a.v. secretaris Raad van Bestuur
Postbus 777
3200 GA Spijkenisse