Kwaliteit van zorg

Spijkenisse Medisch Centrum streeft naar de beste kwaliteit van zorg en maximale patiëntveiligheid. Om dit te kunnen realiseren, maken we gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem. Centraal staat hierin de verbetercyclus (Plan-Do-Check-Act) om als organisatie continu te kunnen verbeteren. Om dit te kunnen doen, hechten we waarde aan een veilige cultuur om elkaar aan te spreken en van elkaar te kunnen leren. Spijkenisse Medisch Centrum maakt gebruik van verschillende instrumenten om te blijven ontwikkelen en verbeteren, waaronder patiënttevredenheidsonderzoeken, uitkomsten van kwaliteitsindicatoren, maar ook door interne audits uit te voeren.

Spijkenisse Medisch Centrum houdt doorlopend patiënttevredenheidsonderzoeken op twee verschillende domeinen: de poliklinieken en de kliniek/spoedpoli. Per kwartaal wordt een rapportage opgesteld. De belangrijkste en meest opvallende uitkomsten worden in de rapportage gedeeld met het bestuur, het managementteam en de betreffende medisch specialisten.

Iedere patiënt krijgt na een bezoek aan Spijkenisse Medisch Centrum een uitnodiging om deel te nemen aan de patiënttevredenheidsenquête. In de patiënten enquête wordt onder andere gevraagd een rapportcijfer te geven voor het bezoek aan – of verblijf in Spijkenisse Medisch Centrum.

Rapportcijfers Q4 2021

Poliklinieken: 8,5
Kliniek (inclusief OK en fysiotherapie): 8,9
Spoedpoli en radiologie: 8,7

Ieder jaar bevragen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en verschillende zorgverzekeraars Spijkenisse Medisch Centrum over de kwaliteit van zorg die wij leveren. Deze vragen beantwoorden wij door het aanleveren van landelijke kwaliteitsindicatoren. De uitkomsten van deze kwaliteitsindicatoren vindt u op www.ziekenhuischeck.nl.

Spijkenisse Medisch Centrum wil leren van zaken die niet goed zijn gegaan en voor verbetering vatbaar zijn. Deze leerpunten gebruiken we om herhaling te voorkomen, de kwaliteit van zorg en de Patientveiligheid te verbeteren.

Qualicor Europe

Qualicor Europe-accreditatie december 2019-februari 2024
Qualicor Europe (voorheen NIAZ) ontwikkelt kwaliteitsnormen en toetst zorginstellingen hierop. Beoordeeld wordt of deze hun organisatie zo hebben ingericht dat zij op een reproduceerbare wijze een acceptabel kwaliteitsniveau van zorg voortbrengen. De accreditatiestatus beoogt derden – zoals patiënten, verzekeraars, overheden – het vertrouwen in een goed en veilig georganiseerde instelling te geven.

CCKL-accreditatie Klinisch Chemisch Laboratorium
CCKL is de stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg. De CCKL-accreditatie toont aan dat er zorgvuldig wordt omgegaan met aan het laboratorium toevertrouwde lichaamsmaterialen zoals bloed en urine. Daarnaast heeft het laboratorium een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat patiënt en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit.

In samenwerking met andere ziekenhuizen is de ziekenhuischeck ontwikkeld. Alle ziekenhuizen in Nederland geven hier inzicht in hun kwaliteitsgegevens, en bieden waardevolle keuze-informatie voor een groot aantal behandelingen. Zo kunt u op één site kwaliteitsinformatie van ziekenhuizen bekijken en vergelijken en weet u nog beter waar u aan toe bent. Ook via KiesBeter kunt u ziekenhuizen met elkaar vergelijken.

Op ZorgkaartNederland kunt u lezen hoe patiënten de zorgverlening door Spijkenisse Medisch Centrum en de artsen die werkzaam zijn bij ons ervaren. Ook kunt u op ZorgkaartNederland zelf een waardering achterlaten over het ziekenhuis of een arts.

In 2021 zijn er geen patiënten overleden in Spijkenisse Medisch Centrum.