Kwaliteit van zorg

Spijkenisse Medisch Centrum streeft naar de beste kwaliteit van zorg en maximale patiëntveiligheid. Om dit te kunnen realiseren, maken we gebruik van een kwaliteitsmanagementsysteem. Centraal staat hierin de verbetercyclus (Plan-Do-Check-Act) om als organisatie continu te kunnen verbeteren.

We hechten waarde aan een veilige cultuur waarin het normaal is om elkaar aan te spreken en van elkaar te kunnen leren. Spijkenisse Medisch Centrum maakt gebruik van verschillende methodes om te blijven ontwikkelen en verbeteren, zoals patiënttevredenheidsonderzoeken, uitkomsten van kwaliteitsindicatoren, maar ook door interne audits uit te voeren.

Spijkenisse Medisch Centrum houdt doorlopend patiënttevredenheidsonderzoeken op twee verschillende domeinen: de poliklinieken en de kliniek/spoedpoli. Per kwartaal wordt een rapportage opgesteld. De belangrijkste en meest opvallende uitkomsten worden in de rapportage gedeeld met het bestuur, het managementteam en de betreffende medisch specialisten.

Iedere patiënt krijgt na een bezoek aan Spijkenisse Medisch Centrum een uitnodiging om deel te nemen aan het patiënttevredenheidsonderzoek. In dit onderzoek wordt onder andere gevraagd een rapportcijfer te geven voor het bezoek aan – of verblijf in Spijkenisse Medisch Centrum.

Het Spijkenisse Medisch Centrum (SMC) hanteert landelijke richtlijnen om infectie met micro-organismen (dit zijn bacteriën en virussen) tussen patiënten en bezoekers te voorkomen. Zowel voor de patiënt als de bezoekers geldt dat men zich houdt aan maatregelen om de persoonlijke hygiëne in acht te nemen. Het risico van besmetting kan voor patiënten groter zijn dan bij gezonde mensen omdat het afweersysteem minder goed werkt. Bijvoorbeeld als het lichaam verzwakt is door ziekte of herstellende is van een operatie. Jonge kinderen zijn extra vatbaar voor infecties omdat hun afweersysteem nog niet optimaal werkt.

Handen wassen: hartstikke belangrijk
De meest effectieve manier om de verspreiding van micro-organismen tussen bezoekers en patiënten te voorkomen is een goede persoonlijke hygiëne. Om zo min mogelijk risico’s te lopen is het belangrijk om uw handen regelmatig en goed te wassen met water en zeep.

Handen desinfecteren
In het SMC vindt u overal in het ziekenhuis gelegenheden om uw handen te desinfecteren. De instructies hiervoor vindt u bij de alcohol-dispensers. Belangrijk is dat u alle delen van de handen goed insmeert met handalcohol totdat deze droog zijn. Bij zichtbaar verontreinigde handen en na toiletbezoek moet u de handen altijd wassen i.p.v. desinfecteren.

Wordt u in het ziekenhuis opgenomen?
Om er achter te komen of u tot een risicogroep behoort, worden voor elke ziekenhuisopname en op het Spoedplein aan u de vragen gesteld zoals:

  • Bent u het afgelopen half jaar in het buitenland in een zorginstelling opgenomen geweest?
  • Of werkt u met levende varkens, vleeskalveren of vleeskuikens of woont u op een bedrijf waar deze dieren worden gehouden?

Indien u één van deze vragen met “ja” beantwoord behoort u dan namelijk tot de risicogroep van mensen die mogelijk besmet zijn met een BRMO-bacterie, zoals de MRSA-bacterie. Uw ziekenhuisopname kan gewoon doorgaan, maar wel volgens de voorzorgsmaatregelen van het ziekenhuis.

BRMO en MRSA
BRMO is de afkorting van Bijzonder Resistente Micro-Organismen. ‘Bijzonder resistent’ betekent dat de bacterie ongevoelig is voor de meest gangbare antibiotica. MRSA is één van de bekendste bacteriën binnen de BRMO.

Patiëntenfolders
Lees meer in de folders ‘Infectiepreventie, informatie voor bezoekers’,  ‘BRMO’ en ‘MRSA‘.

Vragen
Hebt u nog vragen? Stel ze dan gerust aan de verpleegkundigen van de afdeling.

Ieder jaar bevragen de Inspectie voor de Gezondheidszorg en verschillende zorgverzekeraars Spijkenisse Medisch Centrum over de kwaliteit van zorg die wij leveren. Deze vragen beantwoorden wij door het aanleveren van landelijke kwaliteitsindicatoren. De uitkomsten van deze kwaliteitsindicatoren vindt u op www.ziekenhuischeck.nl.

Spijkenisse Medisch Centrum wil leren van zaken die niet goed zijn gegaan en voor verbetering vatbaar zijn. Deze leerpunten gebruiken we om herhaling te voorkomen, de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid te verbeteren.

Qualicor Europe-accreditatie december 2019-februari 2024
Qualicor Europe (voorheen NIAZ) ontwikkelt kwaliteitsnormen en toetst zorginstellingen hierop. Beoordeeld wordt of zorginstellingen hun organisatie zo hebben ingericht dat zij op een reproduceerbare wijze een acceptabel kwaliteitsniveau van zorg voortbrengen. De accreditatiestatus beoogt derden – zoals patiënten, verzekeraars, overheden – het vertrouwen in een goed en veilig georganiseerde instelling te geven.

CCKL-accreditatie Klinisch Chemisch Laboratorium
CCKL is de stichting voor de bevordering van de kwaliteit van het laboratoriumonderzoek en voor de accreditatie van laboratoria in de gezondheidszorg. De CCKL-accreditatie toont aan dat er zorgvuldig wordt omgegaan met aan het laboratorium toevertrouwde lichaamsmaterialen zoals bloed en urine. Daarnaast heeft het laboratorium een kwaliteitssysteem dat regelmatig getoetst wordt, zodat patiënt en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit.

In samenwerking met andere ziekenhuizen is de ziekenhuischeck ontwikkeld. Alle ziekenhuizen in Nederland geven hier inzicht in hun kwaliteitsgegevens, en bieden waardevolle keuze-informatie voor een groot aantal behandelingen. Zo kunt u op één site kwaliteitsinformatie van ziekenhuizen bekijken en vergelijken en weet u nog beter waar u aan toe bent. Ook via KiesBeter kunt u ziekenhuizen met elkaar vergelijken.

Op ZorgkaartNederland kunt u lezen hoe patiënten de zorgverlening door Spijkenisse Medisch Centrum en de artsen die werkzaam zijn bij ons ervaren. Ook kunt u op ZorgkaartNederland zelf een waardering achterlaten over het ziekenhuis of een arts.

In 2021 zijn er geen patiënten overleden in Spijkenisse Medisch Centrum.