Medezeggenschap

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van patiënten en bezoekers. De in de wet- en regelgeving vastgelegde taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn richtinggevend bij handelen en de besluitvorming.

Huidige samenstelling

Jaarberichten

Lees meer over de cliëntenraad

Patiëntenpanel

Met het patiëntenpanel peilt de cliëntenraad de mening van inwoners uit onze regio over ons ziekenhuis en onze zorg. Deze inzichten gebruikt de cliëntenraad voor haar adviezen aan de raad van bestuur. Wilt u meer weten of lid worden van het patiëntenpanel? Kijk dan hier. 

De ondernemingsraad is gesprekspartner van de organisatie, wordt geïnformeerd en denkt mee over beleidsvorming. Daarnaast heeft de OR een toetsende rol bij voorstellen die, conform de Wet op ondernemingsraden (WOR), ter advies of instemming worden voorgelegd. De wetgeving en de CAO zullen hierbij in acht genomen worden. De OR bewaakt zo het proces van beleidsontwikkeling en de logische samenhang tussen beleidskeuzes.

De Zorg Advies Raad (ZAR) bestaat uit vertegenwoordigers in zowel medische als niet-medische beroepen binnen Spijkenisse Medisch Centrum.  De ZAR adviseert de raad van bestuur over de zorg aan patiënten en cliënten en over werken bij Spijkenisse Medisch Centrum. Het doel van de ZAR is de professionaliteit van alle medewerkers te bevorderen en de zorg te verbeteren.

De Zorg Advies Raad (ZAR) bestaat uit de volgende leden:

  • Henny van Veen, hoofd poliklinieken en vrijwilligers, voorzitter
  • Bianca Rijken, doktersassistente en eerste verantwoordelijke poli gynaecologie, secretaris
  • Anouk Cuijpers, verpleegkundige spoedpost, lid
  • Petra Lemson, administratief medewerker Radiologie, lid
  • Laetitia Brumond, doktersassistente poli oogheelkunde, lid