Spijkenisse Medisch Centrum presenteert positieve jaarcijfers over 2020

22 februari 2022

Spijkenisse Medisch Centrum publiceert over boekjaar 2020 een positief resultaat. Ook op dit ziekenhuis had de coronacrisis grote impact. Hoewel het ziekenhuis geen coronapatiënten opving, leverde ze een belangrijke bijdrage aan de continuïteit van zorg in de regio door spoedzorg over te nemen van andere ziekenhuizen. Ook zorgde het ziekenhuis ervoor dat de reguliere zorg zoveel mogelijk door kon gaan, wat een dempend effect had op de hoeveelheid inhaalzorg. Mede door deze inspanningen ontving het ziekenhuis coronacompensatie van de zorgverzekeraars.

Peter Langenbach, interim bestuurder van Spijkenisse Medisch Centrum en voorzitter van de Raad van Bestuur van Maasstad Ziekenhuis: “Het is indrukwekkend om te zien hoe het ziekenhuis in het eerste jaar van de COVID-19 crisis heeft gepresteerd. Bijna tweeënhalve maand moest de zorg bijna volledig worden stilgelegd en toch is er uiteindelijk in 2020 meer zorg geleverd dan n het jaar ervoor. Dat toont de motivatie en veerkracht van onze collega’s. Als raad van bestuur hebben we daar enorme waardering voor. We verwachten ook het jaar 2021 positief af te sluiten en de jaarrekening 2021 op tijd af te ronden. Daarmee blijft de financiële gezondheid van Spijkenisse Medisch Centrum op bovengemiddeld niveau. “

< Terug