Terug naar overzicht

Ontwikkeling nieuw zorgprofiel Spijkenisse Medisch Centrum

Op 24 juni is het Ruwaard van Putten Ziekenhuis failliet verklaard. Daarna hebben het Ikazia Ziekenhuis, het Van Weel Bethesda Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis een doorstart mogelijk gemaakt onder de naam Spijkenisse Medisch Centrum.

Nieuw zorgprofiel

Eén van de gevolgen van het faillissement is dat bekeken wordt welke zorg wel en welke zorg niet meer kan worden geleverd in Spijkenisse. Belangrijke voorwaarden hiervoor zijn dat de zorg veilig, kwalitatief goed en rendabel moet zijn. Tevens dienen alle betrokken instanties zoals overheid, zorgverzekeraars en artsen- en patiëntenorganisaties achter het nieuwe profiel te staan. Met deze voorwaarden is een duurzaam zorgprofiel ontwikkeld, dat reeds tijdens eerdere overnamegesprekken met dezelfde partijen tot stand was gekomen.
Dit betekent dat het ziekenhuis ‘door de weeks’ open zal zijn, van maandagochtend 07.00 uur tot vrijdagavond 21.00 uur, met een uitgebreide poliklinische functie, kort verblijf afdelingen en uitgebreide dagbehandelingsmogelijkheden. Dit biedt alle ruimte voor een kwalitatief hoogwaardig aanbod van planbare en doelmatige zorg. Uitgangspunten hierbij zijn:

  • goede en veilige zorg: dichtbij als het kan, verder weg als het moet.
  • meer samenwerking tussen de ziekenhuizen ten zuiden van de Maas. Deze ziekenhuizen zien elkaar als partner in een netwerk van medisch specialistische zorg.
  • intensieve samenwerking met de eerste lijn specialisten, zoals huisartsen en verloskundigen, met respect voor elkaars deskundigheid.

De huidige situatie

Op dit moment functioneert het ziekenhuis nog voornamelijk zoals voor 24 juni 2013.  Uitzonderingen hierop zijn:

Intensive Care (IC)

Geen opvang meer van patiënten met een verhoogd risico in verband met afwezigheid van IC, high care of medium care unit.

Neurologie

Patiënten met acute neurologische klachten worden niet meer opgevangen en behandeld in het Spijkenisse Medisch Centrum. Op dit moment is het niet mogelijk de kwaliteit van de zorg te garanderen voor deze patiënten door het ontbreken van een IC of high care unit.

Colorectale (darm) chirurgie

Om dezelfde reden vinden geen grote colorectale (darm)operaties meer plaats.

Planning zorgprofiel

Op dit moment wordt met verantwoordelijke specialisten van de drie partijen een plan van aanpak opgesteld voor invulling en uitrol van het nieuwe zorgprofiel. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is hier nauw bij betrokken. Zij ziet erop toe dat kwaliteit en patiëntveiligheid binnen het zorgprofiel gewaarborgd blijven.
Zo is het streven om per 1 oktober a.s. de huidige SEH om te vormen tot een spoedpoli, die op werkdagen van 07.00 tot 21.00 uur geopend zal zijn. Tevens zullen vanaf 1 oktober geen acute en klinische verloskunde en klinische kindergeneeskunde meer plaatsvinden. Wel blijven de poliklinieken voor beide specialismen bestaan. Zodra wijzigingen in het aanbod van ziekenhuiszorg in het Spijkenisse Medisch Centrum concreet worden, zullen hierover via diverse kanalen mededelingen worden gedaan naar alle betrokken partijen.

Afspraken en behandelingen

Tot en met 1 oktober a.s. gaan alle gemaakte afspraken in principe gewoon door. Mocht het toch voorkomen dat een afspraak door onvoorziene omstandigheden moet worden verzet, dan wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Voor behandelingsafspraken die op dit moment niet in het Spijkenisse Medisch Centrum kunnen plaatsvinden, worden alternatieven geboden.

Terug naar nieuwsoverzicht