Opname

Voordat u in ons medisch centrum wordt opgenomen, ontvangt u de Opnamegids. Hierin vindt u uitgebreide informatie over de voorbereiding, de opname, uw verblijf in het medisch centrum, uw terugkeer naar huis en de nazorg. Op deze pagina van onze website vindt u de belangrijkste onderwerpen.

Opname

In overleg met uw behandelend arts neemt u het besluit een onderzoek of behandeling in ons medisch centrum te ondergaan. De arts vertelt u hoeveel dagen u naar verwachting in het medisch centrum wordt opgenomen. Wanneer u binnen één dag weer naar huis kunt, spreken we van dagbehandeling.

Intake

Na het consult bij uw behandelend arts gaat u naar de afdeling Intake (route 57) voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek vult u een lijst met vragen in, zodat wij weten  waar wij eventueel rekening mee moeten houden bij uw onderzoek of behandeling. Hierna wordt een afspraak gemaakt voor een gesprek met de anesthesioloog, die verantwoordelijk is voor de narcose tijdens uw onderzoek of behandeling. Tevens wordt een afspraak gemaakt bij de ziekenhuisapotheker. Wij verzoeken u hiervoor een actueel allergie- en medicatieoverzicht mee te nemen, dat verkrijgbaar is bij uw apotheek.

Toestemming

De landelijke richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg schrijven voor, dat patiënten in Nederlandse ziekenhuizen een toestemmingsformulier (Informed Consent) voor onderzoek of behandeling dienen te ondertekenen. Hiermee geeft u aan dat u de informatie die u heeft ontvangen over uw onderzoek of behandeling begrijpt en dat u toestemming geeft voor het onderzoek of de behandeling. Pas na ontvangst van het ondertekende formulier wordt uw voorgestelde onderzoek of behandeling ingepland.

Het ondertekende formulier wordt aan uw medisch dossier toegevoegd.

Informatie

Van de medewerkers van de afdeling Intake krijgt u schriftelijke informatie met betrekking tot uw opname mee, zodat u thuis alles nog eens rustig kunt nalezen.

Datum opname

Meestal kunnen wij uw opnamedatum niet direct inplannen. U komt op een wachtlijst. Wanneer u aan de beurt bent, wordt u gebeld op welke datum, tijd en plaats uw opname is gepland. Mocht u toch verhinderd zijn nadat de opnamedatum met u is afgesproken, dan verzoeken wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de medewerkers van de afdeling Opname. Zij zijn op werkdagen van 07.30 – 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer (0181) 65 88 92. In uw plaats kunnen wij dan een andere patiënt inplannen. Wij vragen uw medewerking zodat wij de wachtlijsten zo kort mogelijk kunnen houden!

Vragen over behandeling

De aard van de ingreep of behandeling wordt met u besproken tijdens uw bezoek aan de specialist, uw behandelend arts. Mocht u voor uw opname of tijdens uw verblijf in het medisch centrum nog vragen hebben, stelt u die dan gerust aan uw behandelend arts of de verpleegkundige.

Bij een onderzoek of behandeling zijn vaak meerdere personen betrokken die in teamverband werken zoals artsen (soms vanuit verschillende specialismen), verpleegkundigen, een fysiotherapeut of diëtist. Uw hoofdbehandelaar is de medisch specialist die eindverantwoordelijk is voor de inzet en coördinatie van het medisch beleid van uw onderzoek of behandeling. Bij opname ontvangt u een kaart waarop de naam van uw hoofdbehandelaar staat vermeld. Via een verpleegkundige van de afdeling waar u bent opgenomen is het mogelijk een afspraak met hem of haar te maken. U kunt uw vragen natuurlijk ook stellen aan de arts-assistenten, die dagelijks visite lopen op de afdeling.

Dag van de opname

Wanneer u naar het medisch centrum wordt gebracht, kan uw begeleider u voor de hoofdingang afzetten. Het eerste kwartier na het uitnemen van een parkeerkaart bij de slagboom is namelijk gratis. Op het gehele terrein is betaald parkeren van toepassing. Kijk voor meer informatie over de bereikbaarheid bij Routebeschrijving.

Op de dag van uw opname meldt u zich op de afgesproken tijd en plaats. Een vrijwilliger begeleidt u naar de verpleegafdeling. Hier heeft u een kort intakegesprek met een verpleegkundige. Uw persoonlijke gegevens worden gecontroleerd en u krijgt uitleg over de gang van zaken op de verpleegafdeling.

Tijdstip behandeling

Het is vooraf niet met zekerheid te zeggen wanneer u aan de beurt bent. Operaties duren soms langer dan verwacht of er is een spoedoperatie tussendoor. Het kan dus gebeuren dat u later aan de beurt bent dan de bedoeling was. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Na uw opname

Bij uw ontslag horen wij graag van u hoe u de opname in ons medisch centrum heeft ervaren. Daarom ontvangt u bij uw ontslagpapieren ook een enquêteformulier. Wij stellen het zeer op prijs als u de vragen beantwoordt. Uw mening is voor ons van groot belang en stelt ons in staat onze zorg waar nodig te verbeteren.