Cliëntenraad

De kans is groot dat u in uw leven te maken krijgt met het ziekenhuis. Daarbij doet u verschillende ervaringen op. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van zorg, hoe medewerkers met u omgaan en of het ziekenhuis makkelijk bereikbaar is. De Cliëntenraad van Spijkenisse Medisch Centrum behartigt de belangen van alle cliënten: van u als patiënt, familielid of bezoeker.

Waarom een cliëntenraad?

Elk ziekenhuis is op grond van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) verplicht een cliëntenraad in te stellen. Zo wil de overheid bevorderen dat ook wensen en ideeën van patiënten in het ziekenhuisbeleid tot uitdrukking komen. Spijkenisse Medisch Centrum vindt het belangrijk te horen wat patiënten en bezoekers graag anders zien. De Cliëntenraad geeft hen een stem.
Naast onze wettelijke taken, richten wij ons ook op het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van patiënten van het Spijkenisse Medisch Centrum. De Cliëntenraad maakt de organisatie bewust van het belang van het patiëntenperspectief. Door middel van een jaarplan maakt de raad duidelijk waarop de focus ligt in het overleg het ziekenhuis. Ook stelt de raad een jaarverslag op waarin zij weergeeft welke activiteiten en onderdelen van het jaarplan zijn uitgevoerd. Deze documenten vindt u hier: 

Jaarverslag 2021
Jaarplan 2022

Samen beter

De beste zorg, goede informatie en een respectvolle behandeling. Het belang van patiënten en bezoekers moet centraal staan in het ziekenhuisbeleid. Dat houdt de Cliëntenraad goed in de gaten. De raad adviseert de Raad van Bestuur van het ziekenhuis over allerlei onderwerpen waarmee u te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeld het voedingsbeleid, de bezoektijden, het gebouw en de voorzieningen. Maar ook de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van patiënten, de begroting, het kwaliteitsbeleid en de klachtenregeling. De raad zoekt ook zelf naar wegen voor verbetering van de dienstverlening. Wij zijn er dus voor u. het gaat ons er om dat u zich in vertrouwde handen voelt en dat het Spijkenisse Medisch Centrum goede zorg biedt. Zo kunnen we samen beter worden.
De Cliëntenraad overlegt regelmatig met de Raad van Bestuur van het ziekenhuis, met regionale belangenverenigingen en met afdelingen binnen het ziekenhuis. Daarbij wordt bestaand beleid beoordeeld en kijkt de raad ook vooruit naar nieuwe plannen. Sommige onderwerpen zijn zo belangrijk voor cliënten dat de stem van de Cliëntenraad erg zwaar weegt. Over deze onderwerpen kan het ziekenhuis geen beslissing nemen zonder advies van de Cliëntenraad.
De Cliëntenraad behandelt algemene zaken. Wanneer u een vervelende ervaring heeft met Spijkenisse Medisch Centrum dan kunt u uw klacht het best eerst bespreken met degene die er rechtstreeks bij betrokken is. Wanneer dit niet mogelijk is of naar uw gevoel niet tot een oplossing leidt, dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van het ziekenhuis.

Samenstelling

De Cliëntenraad is geheel onafhankelijk en bestaat uit vrijwilligers. Zij hebben ervaring als patiënt of kennen ons ziekenhuis op een andere manier, bijvoorbeeld als familielid van een patiënt. De huidige cliëntenraad bestaat uit:
• Dhr. A. Vermaas, voorzitter
• Mevr. A. van der Wel, secretaris/vice-voorzitter
• Mw E. Doolaar, algemeen lid
• Dhr. H. van Kruijl, algemeen lid
• Mw. L. Nieuwpoort, algemeen lid
Dhr. W. Vink, algemeen lid

Contact

Wilt u meedenken over onderwerpen die de gemeenschappelijke belangen van patiënten en bezoekers aangaan? Stuur dan een e-mail naar clientenraad@spijkenissemc.nl of schrijf naar:

Spijkenisse Medisch Centrum
Secretariaat cliëntenraad
Postbus 777
3200 GA Spijkenisse

Lees meer informatie in deze folder.

 

Eerdere jaarverslagen

Jaarverslag Cliëntenraad 2019
Jaarplan Cliëntenraad 2020