Vereniging Medische Staf

In de Vereniging Medische Staf (VMS) zijn alle medisch specialisten vertegenwoordigd die werkzaam zijn in Spijkenisse Medisch Centrum. De VMS behartigt de belangen van de specialisten. Daarnaast adviseert de VMS het bestuur van Spijkenisse Medisch Centrum over het medisch beleid en de kwaliteit van zorg. Ook bevordert de VMS de samenwerking met de ziekenhuizen in de coöperatie: Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis en Maasstad Ziekenhuis.

Samenstelling

De vereniging wordt bestuurd door een stafbestuur, bestaande uit de volgende leden:
E.M. Nelissen, voorzitter a.i. – Spijkenisse Medisch Centrum
E.M. Nelissen, secretaris – Spijkenisse Medisch Centrum
S.C. Li, penningmeester – Spijkenisse Medisch Centrum

Contact

Het adres van de vereniging is:

Spijkenisse Medisch Centrum
Vereniging Medische Staf
Postbus 777
3200 GA Spijkenisse

Of mail naar: correspondentievms@spijkenissemc.nl