Bestuur

Raad van bestuur

De raad van bestuur van Spijkenisse Medisch Centrum bestaat uit drie leden.

 • Mevrouw drs. T. (Tessa) van Maanen, voorzitter raad van bestuur
 • De heer drs. J.C. (Koos) Moerland, lid raad van bestuur
 • Mevrouw dr. W.W. (Wietske) Vrijland, lid raad van bestuur

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de totale organisatie van Spijkenisse Medisch Centrum, zowel voor de bedrijfsvoering als de kwaliteit van zorg. De raad van bestuur wordt ondersteund door de secretaris en het secretariaat raad van bestuur. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van commissarissen.

Bij de bezoldiging van de bestuurders wordt uitgegaan van de wettelijke regelgeving op dit gebied (zogenoemde WNT-normering).

Tessa van Maanen (1979) volgde de opleiding Beleid en Management aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Deze studie vulde ze onder andere aan met de HBO-opleiding Verpleegkunde en de leergang Succesvol Besturen van Ziekenhuis aan het SIOO. Na verschillende advies- en consultancyfuncties in de zorg, o.a. als maatschapsmanager voor de Maatschap  Chirurgen Rijnmond Noord, werkte ze geruime tijd in Franciscus Gasthuis & Vlietland. In eerste instantie als Bedrijfskundig manager chirurgie en urologie en later als Directeur Zorg voor de zorgeenheid Man-Vrouw-Kind.

Sinds 1 maart is ze voorzitter van de raad van bestuur van Spijkenisse Medisch Centrum. Als voorzitter van de raad van bestuur werkt ze, samen met alle medewerkers, hard aan een gezonde toekomst voor het ziekenhuis. Met een sociale en netwerkgerichte werkwijze maakt ze zich hard voor kwalitatieve, veilige zorg dichtbij huis voor de inwoners van de regio én zoekt ze zowel intern als extern samenwerking met (zorg)organisaties en overheid.

Koos Moerland (1962) rondde de opleiding Bedrijfseconomie af aan de Erasmus Universiteit. Na meerdere functies als consultant en treasurer startte hij in 1998 als controller bij Het van Weel-Bethesda Ziekenhuis, het verpleeghuis De Samaritaan en het verzorgingshuis De Goede Ree. Deze werden alle drie later onderdeel van CuraMare.

Hij groeide door naar Directeur Algemene Zaken bij Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en werd daarna voorzitter van de raad van bestuur van CuraMare. Naast deze functie is hij lid van het dagelijks bestuur van Paulina.nu en lid van de raad van bestuur van Spijkenisse Medisch Centrum. Met een benaderbare en menselijke stijl van leiding geven, richt hij zich op innovatie, samenwerking, verbinding, efficiëntie en toegankelijkheid van zorg.

Wietske Vrijland (1971) heeft Geneeskunde gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en is gepromoveerd op het onderwerp aandoeningen van de buikwand. De opleiding tot chirurg heeft zij gevolgd in het Zuiderziekenhuis, één van de twee voorlopers van het Maasstad Ziekenhuis, en vervolgens in het Erasmus MC en Sint Franciscus Gasthuis. Na voltooien van de opleiding tot chirurg is zij twaalf jaar werkzaam geweest als chirurg met als aandachtsgebied oncologische en buikchirurgie in het Franciscus Gasthuis & Vlietland te Rotterdam.

Vanaf 2015 was zij voorzitter van  de medische staf van dit ziekenhuis. Zij vervulde verschillende rollen in haar vakgebied oncologie, zoals voorzitter van het team dat gespecialiseerd is in de behandeling van borstkanker. Haar carrière wordt gekenmerkt door de sterke combinatie van geneeskunde, de daarbij behorende menselijke aspecten en bestuurlijke activiteiten. Wietske is tevens bestuurder van het Maasstad Ziekenhuis sinds 18 september 2017.

De raad van commissarissen houdt toezicht op het functioneren en de uitvoering van het beleid door de raad van bestuur. Daarnaast vervult de raad van commissarissen een klankbordfunctie en staat de raad van bestuur met raad terzijde. Werving en selectie van de leden van de raad van commissarissen vindt plaats op basis van de profielschets van de raad van commissarissen. Voor de leden van de raad van commissarissen is een rooster van aftreden opgesteld.

In de reglementen van de commissies van de raad van commissarissen zijn vastgelegd:

 • Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Samenstelling van de commissie
 • Vergaderingen

Drs. J. Th. Blox, voorzitter, vormt samen met mevrouw M. van Leeuwen en mevrouw A. Snelder, de driehoofdige raad van commissarissen van Spijkenisse Medisch Centrum.

Nevenfuncties

 • drs. J. Th. Blox, voorzitter
  • directeur Blox Consultancy
  • lid raad van toezicht Cadans Primair
  • voorzitter raad van toezicht Médèz
 • mevrouw M. van Leeuwen, lid
  • eigenaar Zustaina B.V.
  • lid raad van advies MSB Groene Hart Ziekenhuis
  • lid raad van toezicht Stichting Alphen op één Lijn
  • ambassadeur Green Deal Zorg Ministerie VWS
  • klimaatcoach Stichting Klimaatgesprekken