Over SMC

Spijkenisse Medisch Centrum biedt medisch specialistische basiszorg aan inwoners van west Voorne-Putten, Nissewaard, Rozenburg, Pernis en Hoogvliet. Met snelle diagnostiek, korte toegangstijden, hoge kwaliteit van zorg én deskundige medewerkers die de patiënt voorop stellen. Het uitgangspunt Zorg dichtbij als het kan, verder weg als het moet voeren we uit door intensief samen te werken met Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.

Spijkenisse Medisch Centrum biedt een breed scala aan onderzoeken en behandelingen, waardoor u bij veel specialismen snel terecht kunt voor poliklinische en planbare zorg. Voor complexe zorg, zoals hartinfarcten of moeilijke operaties, werken we samen met Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland en Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. U ziet daar meestal een vertrouwd gezicht, omdat veel van onze specialisten ook werken in deze ziekenhuizen. Samen met het Ikazia Ziekenhuis Rotterdam hebben we ook één gezamenlijk elektronisch patiëntendossier (EPD). Door deze unieke samenwerking van ziekenhuizen bent u bij elk gezondheidsprobleem altijd omringd door goede zorg.

In Spijkenisse Medisch Centrum worden de volgende specialismen aangeboden door een ander ziekenhuis uit de regio:

Medewerkers uit Spijkenisse Medisch Centrum van deze specialismen zijn nu in dienst van de betreffende ziekenhuizen. Zo blijft u dezelfde behandelaars zien en kunt u nog gewoon dichtbij huis – in Spijkenisse – voor bovenstaande zorg terecht.

Missie

Spijkenisse Medisch Centrum richt zich op medisch specialistische basiszorg. Het uitgangspunt van de organisatie is altijd: de zorg dichtbij als het kan, de zorg verder weg als het nodig is. Deze zorg leveren wij door middel van vaardige, enthousiaste, goed opgeleide medewerkers en medisch specialisten in een veilige en gastvrije omgeving en in nauwe samenwerking met de coöperatieziekenhuizen. Mede door de kleinschaligheid en het regionale karakter van de organisatie kunnen onze medewerkers echt het verschil maken voor onze patiënten.

Visie

Spijkenisse Medisch Centrum levert zorg die aan de volgende uitgangspunten voldoet:

 • Kwalitatief goede zorg dichtbij als het kan, verder weg als het moet.
 • Borging van de toegankelijkheid van de zorg in de regio.
 • Doelmatige zorg en efficiënte zorg met focus op excellente zorg en lage kosten.
 • Evenwicht tussen samenwerking in de regio en marktwerking in de zorg.
 • Laagcomplexe en planbare zorg.
 • Zorg voor de oudere patiënt, als bijdrage aan de maatschappelijke uitdaging.
 • Invulling geven aan een nieuw spoedconcept.
 • Nadrukkelijk de samenwerking zoeken met de 1e lijn (verwijzers).

Deze uitgangpunten hebben geresulteerd in een ziekenhuis voor electieve en chronische zorg en een beperkte spoedzorgfunctie waar dit veilig en kwalitatief goed kan plaatsvinden. Spijkenisse Medisch Centrum is zeven dagen per week geopend. Patiënten kunnen na verwijzing door de huisarts, ook zeven dagen per week tussen 7.00 en 21.00 uur terecht op het Spoedplein. Spijkenisse Medisch Centrum wil zich excelleren in planbare zorg. Dit excelleren uit zich in:

 • Snelle diagnostiek: direct weten wat je hebt en waar je moet zijn
 • Korte toegangstijden: sneller dan elders geholpen
 • Naadloos aansluitende zorg: in één keer uit de zorg, in één keer ontzorgd zijn
 • Hoogste professionele niveau: geholpen worden door specialisten
 • Menselijk contact: de patiënt is een mens, de arts is een mens

Kernwaarden

Kernwaarden laten zien waar we voor staan als organisatie en welke idealen we nastreven. De kernwaarden zijn nauw verbonden aan onze missie en visie. Hierin wordt de samenwerking met de coöperatieziekenhuizen en ketenpartners benadrukt. Op deze manier kan Spijkenisse Medisch Centrum ervoor zorgen dat de bewoners van ons verzorgingsgebied verzekerd zijn van de juiste zorg op de juiste plaats en op het juiste moment. Het uitgangspunt van Spijkenisse Medisch Centrum is altijd: de zorg dichtbij als het kan, de zorg verder weg als het nodig is. De kernwaarden van onze organisatie zijn hieraan verbonden en vertaald in drie elementen (rondje, hartje en kruisje), waarbij elk element kenmerkend is voor ons als organisatie.

Samen
Het leveren van de beste zorg bereiken we alleen wanneer we op alle vlakken samenwerken: patiënten, naasten van de patiënt, collega’s en andere zorgpartners. Onze nauwe samenwerking met de coöperatieziekenhuizen maakt onze organisatie uniek. Samen leveren wij de beste zorg, dit doen we met elkaar. De patiënt omringd met de juiste zorg.

Patiëntgericht en toegankelijk
De patiënt staat centraal in onze zorg en we behandelen eenieder met respect. We zijn gastvrij, we kijken en luisteren naar wat de patiënt belangrijk vindt. Wij werken samen met patiënten en naasten om het beste uit de patiënt en onszelf te halen.

Deskundigheid
Wij leveren deskundige en kwalitatief goede zorg volgens professionele standaarden. Wij staan voor onze patiënten klaar en zorgen dat zij de beste zorg ontvangen. Wij zijn transparant, oprecht en verbeteren continu.