Parkeerreglement

Artikel 1. Werkingsgebied

Artikel 1.1

Dit reglement is van toepassing op de terreinen van Spijkenisse Medisch Centrum welke worden begrensd door de Ruwaard van Puttenweg en de Groenewoudlaan. 

Artikel 1.2

Dit reglement is vastgesteld door de directie van Spijkenisse Medisch Centrum op 21 december 2013 en geldt voor onbepaalde tijd. Door betreding van de terreinen aanvaardt de gebruiker dit reglement. 

Artikel 2. Parkeerregels 

Artikel 2.1

Na de slagbomen treedt Spijkenisse Medisch Centrum op als beheerder van de terreinen. Het terrein blijft echter haar openbare karakter behouden omdat iedereen het terrein kan betreden en verlaten. Dit houdt in dat de wegenverkeerswet blijft gehandhaafd en de parkeerpolitie hierop kan blijven controleren.  

Artikel 2.2

Op het parkeerterrein geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. 

Artikel 2.3

Definities terreinen en gebruikers.

 • P1: parkeerterrein aan de voorkant, bestemd voor bezoekers (en invalidenplaatsen).
 • P2.a: parkeerterrein aan de zijkant voor de fietsenstalling, bestemd voor bezoekers.
 • P2.b: parkeerterrein aan de zijkant achter de fietsenstalling, bestemd voor bezoekers en werknemers van Spijkenisse Medisch Centrum.
 • P3: terrein gelegen bij ingang Spoedpoli, magazijn en mortuarium bestemd voor overigen.
 • P4: parkeerterrein aan de achterkant, bestemd voor medewerkers, leveranciers en gasten. 

Artikel 2.4

Op alle terreinen is parkeren alleen toegestaan in de vakken. Bij volsignalering wordt alleen toegang verleend aan ziekentransport, taxi’s, specialisten, huisartsen en leveranciers. 

Artikel 2.5

Gebruikers van de parkeerterreinen dienen instructies van het beherende personeel op te volgen. Gebruikers die zich niet houden aan dit reglement kunnen de toegang tot de parkeerterreinen geweigerd worden of gesommeerd worden hun voertuig te verwijderen. 

Artikel 2.6

Alle soorten (motor)rijwielen dienen op daarvoor bestemde plaats te worden geparkeerd. Bij het blokkeren van toegangswegen/ingangen, parkeren op stoepen, acht Spijkenisse Medisch Centrum zich gerechtigd om op kosten van de eigenaar het voertuig te verwijderen. 

Artikel 3. Parkeertarieven  

Artikel 3.1

De parkeergelden kunnen op de volgende wijze voldaan worden.

 • De parkeerkaart wordt aangeboden aan een kassa. Betalen kan met de aangegeven munten, bankbiljetten en PIN. Na betalen is er 15 minuten vrije uitrijdtijd.

Artikel 3.2

Bij vermissing van de parkeerkaart wordt het tarief van een verloren kaart gehanteerd (euro 9). 

Artikel 4. Beheer  

Artikel 4.1

Het beheer van de terreinen wordt uitgevoerd door de facilitaire dienst. 

Artikel 4.2

Het beheer bestaat uit

 • toezicht houden op de terreinen, apparatuur en installaties.
 • het reguleren van verkeersstromen.
 • aanwijzingen geven bij het gebruik van de parkeersystemen.

Ter ondersteuning van deze taken, wordt gebruik gemaakt van cameratoezicht. Registratie vindt plaats conform de Wet bescherming persoonsgegevens. 

Artikel 4.3

Bij storingen of problemen met de apparatuur is de beheerder te bereiken via de meldknop aan de slagboomterminals of de kassa’s. 

Artikel 4.4

De politie wordt ingeschakeld in geval van

 • constateren van agressie, toebrengen van schade en/of diefstal.
 • bedreigingen van de veiligheid.
 • andere overwegingen van het beherende personeel. 

Artikel 5. Aansprakelijkheid 

Artikel 5.1

Het parkeren op de terreinen van Spijkenisse Medisch Centrum is voor eigen risico. 

Artikel 5.2

Ondanks het gestelde in artikel 4. Beheer, acht Spijkenisse Medisch Centrum zich niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor de veiligheid op de terreinen. 

Artikel 6. Klachten

Klachten over het parkeerreglement kunt u schriftelijk richten tot de klachtenfunctionaris, Spijkenisse Medisch Centrum, Postbus 777, 3200 GA Spijkenisse, telefoon 0181-658888 of via klachtenfunctionaris@spijkenissemc.nl.