Patiëntgegevens

Als  kinderarts  zijn wij verplicht alles wat wij van uw kind weten geheim te houden. Maar er zijn uitzonderingen. Zo mogen wij wel informatie over uw kind doorgeven aan bepaalde artsen die ook betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van uw kind. Dit geldt alleen voor informatie die zij nodig hebben om hun werk goed te doen.

Wij vinden als kinderarts dat ook artsen werkzaam in de jeugdgezondheidszorg, zoals bij het consultatiebureau en bij de GGD alle belangrijke medische informatie over uw kind moeten hebben. Dit in het belang van uw kind. Om zo volledig mogelijk te zijn, sturen wij standaard alle belangrijke medische informatie waarover wij beschikken, door aan consultatiebureau arts en schoolarts. Wij gaan ervan uit dat u daar geen bezwaar tegen heeft. Mocht u er bezwaar tegen hebben dat wij belangrijke medische informatie over uw kind doorsturen aan de jeugdgezondheidszorg, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk doorgeven aan de behandelend kinderarts van uw kind.