Praktische informatie

Spijkenisse Medisch Centrum wil graag een prettige, gezonde en veilige omgeving zijn voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Daarom gelden enkele huisregels in onze gebouwen en op ons terrein.

Patiënten en bezoekers:

 • hebben een geldig legitimatiebewijs bij zich.
 • gaan zorgvuldig om met eigendommen van het ziekenhuis.
 • gebruiken geen verbaal of lichamelijk geweld.
 • vertonen geen intimiderend, discriminerend en ander ongewenst of verstorend gedrag.
 • houden zich aan de afgesproken bezoektijden en het maximum aantal bezoekers per patiënt.
 • houden bij het telefoneren rekening met anderen en schakelen de mobiele telefoon uit waar dit is aangegeven met verbodsstickers.
 • mogen niet roken in en rondom het ziekenhuis. Spijkenisse Medisch Centrum is een rookvrij ziekenhuis.
 • gebruiken geen drugs, alcohol of andere geestverruimende middelen.
 • bezitten geen wapens.
 • mogen niet commercieel fotograferen, filmen of interviewen zonder toestemming van de Raad van Bestuur.
 • respecteren de privacy van onze medewerkers en andere aanwezigen in het ziekenhuis. Zonder toestemming vooraf worden geen foto’s of films van andere patiënten, bezoekers of medewerkers gemaakt en/of gebruikt op social media. Uiteraard mag u wel uw eigen kind(eren) en familie fotograferen en filmen.
 • mogen geen handelswaar aanbieden, folders uitdelen of collecteren zonder toestemming van de Raad van Bestuur.
 • mogen zich niet zonder geldige reden op het terrein of in een gebouw van het Spijkenisse Medisch Centrum begeven.

In en rond ons ziekenhuis waken camera’s over uw en onze veiligheid. Bij diefstal, geweld of ander ongeoorloofd gedrag doet Spijkenisse Medisch Centrum altijd aangifte bij de politie. De Raad van Bestuur kan patiënten en bezoekers de toegang tot het terrein en de gebouwen ontzeggen wanneer men zich niet aan deze huisregels houdt. De Raad van Bestuur is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van eigendommen van patiënten en bezoekers. Dit valt onder de eigen verantwoordelijkheid.

U kunt bijna overal in het ziekenhuis uw mobiele telefoon gebruiken. Wel vragen we u om u aan de huisregels te houden.

Op sommige plekken is het gebruik van uw mobiele telefoon verboden, omdat dit storing kan geven bij medische apparatuur. Met een verbodssticker is aangegeven waar u uw mobiele telefoon NIET mag gebruiken.  Ziet u deze sticker, zet de telefoon dan alstublieft uit. Standby- of slaapstand is hier niet voldoende. Mobiele telefoons zijn niet toegestaan op de spoedpoli, operatieafdeling en in de isolatiekamers.

Bent u als patiënt opgenomen in het ziekenhuis, zorg dan dat uw mobiele telefoon minimaal 1,5 meter afstand heeft van medische apparatuur. Apparatuur op de verpleegafdeling die gevoelig is voor gebruik van mobiele telefoons, is ook voorzien van een waarschuwingssticker.

In onze centrale hal vindt u SMaaCk, een winkel met kleine cadeaus, kaarten en tijdschriften. Ook kunt u hier terecht voor een heerlijke koffie of cappuccino, koeken, vers belegde broodjes en sapjes. SMaaCk is elke werkdag open van 08.00 tot 16.00 uur.

Bent u patiënt op een afdeling en kunt u de winkel niet zelf bezoeken, dan kunt u een bestelling plaatsen en de producten bij u laten bezorgen. Vraag hiernaar bij de verpleegkundige van uw afdeling.

Voor patiënten die revalideren is er een revalidatietuin waar geoefend kan worden met traplopen en lopen op ongelijke of verschillende ondergronden, zoals kiezelstenen, zand en gras. U vindt de revalidatietuin in de patio bij route 50.

Voor mensen die slecht ter been zijn, staan bij de hoofdingang en de achteringang rolstoelen. Deze kunnen geleend worden met een muntstuk van € 2,-. Dit bedrag krijgt u na gebruik terug.

Heeft u hulp nodig? Geef dit aan bij de receptie of het afsprakenbureau. Zij kunnen een vrijwilliger vragen u te helpen.

Spijkenisse Medisch Centrum is een rookvrij ziekenhuis. Dit betekent dat er in en rondom het ziekenhuis niet mag worden gerookt. Wij willen zorgen voor een gezonde omgeving voor patiënten, bezoekers en medewerkers.

In de centrale hal, bij de hoofdingang, hangen schermen met daarop de routes per polikliniek. Hierop kunt u zien waar u moet zijn voor uw afspraak.

In Spijkenisse Medisch Centrum kunt u gratis gebruik maken van WiFi. Gebruik hiervoor het netwerk ‘SMC-Public’.