Privacy

Recht op privacy

U hebt als patiënt recht op de bescherming van uw privacy. Spijkenisse Medisch Centrum draagt er zorg voor dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens wordt omgegaan.

Hulpverleners in het ziekenhuis hebben een medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat zij niet met derden – personen die niet betrokken zijn bij uw behandeling – uw gegevens mogen delen zonder dat u dat goed vindt. Alleen in bijzondere gevallen mogen zij het medisch beroepsgeheim doorbreken. Als zorginstelling is Spijkenisse Medisch Centrum ook verplicht om aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. In de AVG worden eisen gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens.

Als u in Spijkenisse Medisch Centrum wordt ingeschreven als patiënt, verwerken wij uw persoonsgegevens. Verwerken betekent dat wij uw gegevens bijvoorbeeld verzamelen, opslaan, aanvullen en verstrekken aan zorgverleners. Als u bij ons wordt behandeld, dan worden uw gegevens opgeslagen in een elektronisch patiëntendossier. Naast uw medische gegevens, zoals diagnoses en allergieën, verwerken wij ook uw naam, adres, geboortedatum en BSN. Dit is nodig om te voorkomen dat u met een andere patiënt wordt verwisseld. Wij zullen niet meer gegevens van u verwerken dan noodzakelijk. Wij bewaren uw gegevens minimaal 20 jaar.

In ons privacybeleid hebben wij verder omschreven wat wij met uw gegevens doen en waarom. Ook kunt u hier vinden wat uw privacyrechten zijn als patiënt. Hieronder kunt u het privacybeleid downloaden.

Privacybeleid Spijkenisse Medisch Centrum

Om toezicht te houden op de naleving van de privacywetgeving heeft Spijkenisse Medisch Centrum een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dit is mevrouw mr. M.G.R. van der Poel. Zij is bereikbaar via privacy@spijkenissemc.nl. Indien u vragen hebt over privacy kunt u bij haar terecht. Ook als u klachten hebt over hoe er met uw gegevens wordt omgegaan, kunt u contact met haar opnemen. U kunt dan een mail sturen naar privacy@spijkenissemc.nl of een brief naar:

Bestuurssecretariaat Spijkenisse Medisch Centrum
T.a.v. Mw. mr. Van der Poel
Postbus 777
3200 GA Spijkenisse