Samen Beslissen

Dit jaar hebben we in Spijkenisse Medisch Centrum extra aandacht voor het thema Samen Beslissen. Arts, verpleegkundige én patiënt worden gestimuleerd om samen tot een beslissing te komen over een passende behandeling. Want als je samen beslist is de patiënt tevredener over de zorg en trouwer aan de afspraken met de zorgverlener.

Best practices
We hebben een aantal filmpjes gemaakt waarin jullie collega’s laten zien hoe zij Samen Beslissen in de praktijk brengen. Bekijk de filmpjes en bespreek ze met collega’s aan de hand van de observatielijst.

Bekijk hier hoe cardioloog Sander de Vos met zijn patiënt tot een keus komt qua behandeling. 

Bekijk hier hoe orthopeed Harald Lampe zijn patiënt informeert over zijn behandelopties. 

Bekijk hier hoe longarts Marjolijn van der Schoot haar patiënt uitlegt wat er mogelijk is qua behandeling. 

Tip: maak zelf ook eens een video- of audio-opname van een consult en kijk aan de hand van de observatielijst of de vragenlijst van Samen Beslissen hoe je het doet. Vraag wel eerst even toestemming aan de patiënt om het consult op te nemen. 

Discussie
Wil je met je collega’s verder discussiëren over Samen Beslissen? Ga aan de slag met deze stellingen:

  1. Ik vind dat een patiënt op mijn expertise moet vertrouwen en mijn advies daarom zwaar moet laten wegen in zijn of haar keuze voor een behandeling.
  2. Als er haast is geboden, moet een patiënt gewoon zo snel mogelijk een beslissing nemen. Tijd om even na te denken is er soms gewoon niet!
  3. Ik richt me altijd op de beste medische uitkomst van een behandeling en vindt dat het belangrijkste criterium bij de keuze.

De vier stappen
De vier stappen van Samen Beslissen nog even op een rijtje:

  1. Kondig aan dat er een keuzemoment aankomt
  2. Bespreek de (behandel)opties
  3. Bespreek de voorkeuren van de patiënt
  4. Maak samen een beslissing

We hebben voor jullie handige zakkaartjes gemaakt met uitleg over de vier stappen.

Informatie voor patiënten
Via de landelijke campagne Begin een goed gesprek  wordt meer bewustwording van Samen Beslissen gecreëerd bij patiënten. Om jouw patiënt verder voor te bereiden op een consult kun je de volgende keuzehulpen aanbieden aan patiënten: