Anesthesiologie

Anesthesiologie is betrokken bij alle ingrepen en onderzoeken waarbij (een vorm van) verdoving nodig is. Dit kan een algehele narcose zijn waarbij u geheel buiten bewustzijn bent of verdoving van een deel van het lichaam . Voorbeelden zijn de ruggenprik bij een operatie, maar ook een plaatselijke verdoving bij een pijnlijk of onaangenaam onderzoek of ter bestrijding van chronische pijn. De anesthesioloog zorgt samen met een anesthesieverpleegkundige voor uw veiligheid tijdens een operatie De anesthesiologen werken op de operatiekamers en op de spoedpoli.

Behandelingen

U heeft na een ruggenprik aanhoudende hoofdpijn. Een bloedpatch krijgt u als andere behandelingen tegen de hoofdpijn niet hebben geholpen. De anesthesioloog spuit hierbij wat van uw eigen bloed terug rond het gaatje waar u eerder de ruggenprik kreeg. Meestal geeft dit binnen enkele uren verlichting.

Speciale spreekuren

Komt u voor een operatie of onderzoek waarbij verdoving nodig is naar het ziekenhuis, dan bezoekt u eerst de Pre Operatieve Screening. Tijdens dit spreekuur spreekt u met o.a. de apothekersassisten, de doktersassistent, verpleegkundigen en de anesthesioloog

Op basis van de Pre Operatieve Screening maakt uw behandelend arts een beslissing over uw medicatie voor, tijdens of na uw operatie.

De apothekersassistente spreekt met u door welke mediatie u gebruikt en of er medicatie is waar u allergisch voor bent. Wij vragen u om een actueel overzicht van uw medicijnen en, indien van toepassing, oogdruppels, inhalatiemedicatie en zalven mee te nemen naar het PreOperatief Spreekuur. Het medicatieoverzicht kunt u opvragen bij uw eigen apotheek.

De doktersassistente neemt uw bloeddruk op. Ook bespreekt zij met u eventuele onduidelijkheden op de vragenlijst. Deze lijst heeft u gekregen toen u te horen kreeg dat u voor een operatie of onderzoek met verdoving komt.

De anesthesioloog, physician assistant anesthesiologie of anesthesieassistent beoordeelt of u gezond genoeg bent voor de operatie of het onderzoek. U krijgt een gesprek waarin onder andere de verschillende mogelijkheden van anesthesie (verdoving) worden uitgelegd. Ook doen zij een lichamelijk onderzoek en als het nodig is wordt u doorverwezen naar een andere specialist voor aanvullend onderzoek.

De verpleegkundige geeft u informatie over uw opname in het ziekenhuis en stelt u vragen die voor uw opname en operatie nodig zijn. U kunt bij de verpleegkundige ook terecht voor al uw vragen. Spreekt u de verpleegkundige niet tijdens de POS-poli, dan neemt zij alle informatie met u door op de dag van uw opname.

Vragen

Vragen over de anesthesie kunt u stellen aan de anesthesioloog tijdens de preoperatieve screening, of vlak voor de ingreep op de operatieafdeling. Heeft u vragen over de operatie/ingreep dan kunt u het beste stellen aan de gespecialiseerde verpleegkundige of de behandelend specialist.

Specialisten

S.I.A. Bodmer
C. Dekker
S. Hasan
P. Hennink
P. Jakubowski
I. Parisius
M.B. Rucinska
R. Mahadewsing
M. Rietveld

APS-verpleegkundige