Cardiologie

Cardiologie houdt zich bezig met het vaststellen en behandelen van ziekten aan het hart en bloedvaten. Het kan dan gaan om langdurige klachten zoals hartfalen of hartritmestoornissen, maar ook om acute klachten zoals pijn op de borst of een hartinfarct. De cardiologen van ons ziekenhuis werken intensief samen in een regionale vakgroep met het Maasstad en Ikazia Ziekenhuis.

Onderzoeken

Bij een holteronderzoek, vernoemd naar de arts N.J. Holter, wordt gedurende 24 uur het hartritme geregistreerd met behulp van een draagbare recorder. Dit Elektro CardioGram (ECG) wordt in een later stadium geanalyseerd. Gedurende 24 uur voert u uw normale dagelijkse bezigheden uit, echter met één verschil: een aantal plakelektroden, verbonden met de draagbare opnamerecorder, registreren al die tijd nauwgezet uw hartritme. Tevens noteert u uw dagelijkse bezigheden en eventuele klachten in een dagboekje.

Bij een echocardiogram of dopplercardiogram wordt met behulp van geluidsgolven informatie verkregen over de structuur en het functioneren van het hart en de hartkleppen. Het uitgezonden en ontvangen geluid geeft ook informatie over de snelheid en de stroomrichting van het bloed dat door het hart stroomt.

Met behulp van de fietstest kan worden nagegaan hoe uw hart reageert op inspanning tijdens het fietsen. Fietsergometrie is een vorm van inspanningselektrocardiografie. De elektrische activiteit van het hart wordt op een beeldscherm zichtbaar gemaakt en constant door de hartfunctielaborant(e) beoordeeld.

Bij een slokdarmechocardiogram wordt met behulp van geluidsgolven informatie verkregen over de structuur en het functioneren van het hart en de hartkleppen. Een slokdarmecho wordt uitgevoerd wanneer een echo van de borst onvoldoende informatie geeft voor een goede diagnose. Bij dit onderzoek wordt naar het hart gekeken via een soepele slang met zender, die daartoe in de slokdarm wordt gebracht.

Behandelingen

Uw cardioloog heeft bij u een hartritmestoornis geconstateerd. Dit noemen we ook wel boezem- of atriumfibrilleren, of boezem- of atriumflutter. Uw arts heeft met u afgesproken deze te behandelen door middel van een cardioversie. Bij deze behandeling krijgt u onder een lichte algehele narcose een elektrische schok toegediend met als doel uw hart weer een normaal ritme te laten krijgen en regelmatig te laten pompen.

Een Reveal is een implanteerbare recorder waarmee de elektrische activiteit van het hart (ECG) continu wordt geregistreerd. Deze registratie kan nuttig zijn als onverklaarde symptomen zoals duizeligheid, flauwvallen of hartkloppingen bestaan. De Reveal wordt onder plaatselijke verdoving via een kleine snee naast het borstbeen onder de huid geplaatst.

Speciale spreekuren

De polikliniek Hartfalen is een onderdeel van de polikliniek Cardiologie. Er werken verschillende cardiologen en gespecialiseerde (hartfalen)verpleegkundigen. Met de juiste begeleiding en ondersteuning proberen zij samen de kwaliteit van uw leven te verbeteren. De verwachting is dat u dan minder vaak opgenomen hoeft te worden in het ziekenhuis.

Hartfalen is een chronische ziekte en vergt van u en uw omgeving de nodige aanpassingen. De behandeling is er op gericht u om te leren gaan met de klachten en verschijnselen van hartfalen. Bij de behandeling speelt u zelf een grote rol. De hartfalenverpleegkundige zal u hierin begeleiden en adviseren. Hierdoor leert u om te gaan met hartfalen.

Specialisten

R. Djaberi

Cardioloog

Aandachtsgebieden:

 • algemene cardiologie
 • beeldvorming (CT)
S.M. Kanhai

Cardioloog

Aandachtsgebieden:

 • algemene cardiologie
 • beeldvorming met name echocardiografie
 • coronair lijden
 • coronair angiografie
T.T. Keller

Cardioloog

Aandachtsgebieden:

 • algemene cardiologie
 • hartritmestoornissen/ brady-pacing
C. van de Meerendonk

Cardioloog

Aandachtsgebieden:

 • algemene cardiologie
 • hartfalen
 • echocardiografie
G. Nollen

Cardioloog

Aandachtsgebieden:

 • algemene cardiologie
 • beeldvorming (CT)

 

C. Ebink

Cardioloog – locatie Rozenburg

J. de Jongh

Echocardiografist

D. Huisman-Herlaar

Hartstimulatiespecialist

P.S. Middelburg

Hartfalenverpleegkundige

R. Kindt

Hartstimulatiespecialist

 

M. Born

Physician Assistant

A. Willems van Beveren

Physician assistent

M. Feyz

Echocardiografist