Interne Geneeskunde

Het specialisme Interne Geneeskunde richt zich op het voorkomen, onderzoeken en behandelen van aandoeningen van de inwendige organen. De internisten werken veel samen met andere specialisten voor de behandeling van bijvoorbeeld nierziekten, allergische aandoeningen, bloedziekten, infectieziekten, maag-, darm- en leverziekten, stofwisselingsstoornissen, kanker en ziekten die met hormonen te maken hebben. Zij kijken naar het totaalplaatje van de inwendige mens.

Aandachtsgebieden

Onze specialisten zijn in één of meerdere aandachtsgebieden gespecialiseerd. De volgende aandachtsgebieden zijn vertegenwoordigd in Spijkenisse Medisch Centrum:

 • Algemene Interne Geneeskunde (vele verschillende ziekteverschijnselen en aandoeningen)
 • Diabeteszorg (diabetes mellitus type 1, – type 2 en zwangerschapsdiabetes mellitus)
 • Endocrinologie (hormonale aandoeningen en stofwisselingsstoornissen)
 • Vasculaire geneeskunde (thrombose, aderverkalking, preventieve behandeling ter voorkoming van hart en vaatziekten)
 • Hematologie/Oncologie (ziekten van bloed, beenmerg, lymfeklieren en diverse vormen van kanker)
 • Nefrologie (nierziekten, hoge bloeddruk, hemodialyse)
 • Infectieziekten (soa’s, hepatitis, antibiotica-adviezen en alle infecties in de breedste zin van het woord)

Er is een nauwe samenwerking met het Maasstad ziekenhuis. voor verwijzing van patiënten die niet in Spijkenisse Medisch Centrum behandeld kunnen worden, maar wel in het Maasstad ziekenhuis.

Aandoeningen

Osteoporose is een aandoening van het skelet, waarbij de botsterkte afneemt en de botstructuur verandert. Door de zwakkere botten en veranderende botstructuur ontstaan gemakkelijk botbreuken. Gedurende uw leven vernieuwen uw botten zichzelf. Het is een continu proces van afbraak en opbouw. Een belangrijke bouwstof daarbij is calcium. Als er meer botweefsel wordt afgebroken dan aangemaakt, verzwakken de botten en worden ze bros. Een bros bot kan er aan de buitenkant normaal uitzien. Maar binnenin zijn de botbalkjes dunner geworden waardoor de natuurlijke gaatjes groter zijn dan normaal. Het bot kan daardoor gemakkelijk breken. Voor uw botten is lichaamsbeweging belangrijk. Maar ook afwisselende voeding en voldoende calcium en vitamine D dragen bij aan een goede gesteldheid van uw botten.

Onderzoeken

Bij een beenmergonderzoek worden beenmergcellen afgenomen voor microscopisch en/of immunologisch onderzoek. Hiervoor wordt met een holle naald de beenmergholte aangeprikt, meestal in het bekken boven de linker- of rechterbil (zelden in het borstbeen).

De indicatie voor het onderzoek wordt gesteld door uw behandelend arts, bijvoorbeeld omdat afwijkende cellen of celhoeveelheden in uw bloed zijn gevonden. Het kan ook zijn dat een andere ziekte of afwijking bij u is vastgesteld, waarbij het van belang is te weten of deze ook in het beenmerg voorkomt.

Speciale spreekuren

Diabetespoli

Route 32. 0181 – 65 84 76.

Dagelijks kunnen patiënten met diabetes hier terecht van 08.00 tot 16.00 uur.

Diabetesspreekuur

Het diabetesspreekuur is voor mensen met diabetes die onder behandeling zijn in het Spijkenisse Medisch Centrum. Tijdens dit spreekuur kunt u bijvoorbeeld uw dagcurven doorgeven, acute problemen bespreken en vragen stelen. Het diabetesspreekuur vindt dagelijks plaats op de poli Interne Geneeskunde van 08.00 – 16.00 uur. Bel naar 0181 – 65 83 50 voor het maken of verzetten van een afspraak.

Bereikbaarheid diabetesverpleegkundigen

0181 – 65 84 76 (ma t/m vr van 14:00 tot 15:00) of via diabetes@spijkenissemc.nl.

U kunt op het trombosespreekuur terecht als u problemen heeft met de stolling van het bloed, een diep veneuze trombose of een longembolie heeft gehad en daarvoor antistollingsmedicatie gebruikt. Op het spreekuur worden uw klachten onderzocht en behandeld. De internist vasculaire geneeskunde en de antistollingsverpleegkundige werken samen op het trombosespreekuur. U krijgt een verwijzing voor het spreekuur via uw huisarts of een medisch specialist uit ons ziekenhuis.

Specialisten

J.M.M. Boots
R. El-Moussaoui
S.M.T.H. ten Have
J.G. den Hollander

Internist

Aandachtsgebieden:

 • Interne Geneeskunde
 • Infectieziekten
A. van Houten

Internist

Aandachtsgebieden:

 • Hematologie
S. Jainandunsing

Internist

Aandachtsgebieden:

 • Vasculaire Geneeskunde
A. Moes
R.A.M. Quax
A. Rees Vellinga-Varewijck
R.M. Swart
J. Lagendijk

Diabetesverpleegkundige

L. Bravenboer

Diabetesverpleegkundige

L. Melching-Westerlage

Diabetesverpleegkundige