Longgeneeskunde

Bij Longgeneeskunde worden patiënten met aandoeningen aan de luchtwegen, longen, longvliezen en ademhaling onderzocht en behandeld. Denk daarbij aan astma, COPD en longkanker. De longarts behandelt ook slaap- en snurkproblementuberculose, aandoeningen van het borstvlies en zeldzamere ziekten.

Aandoeningen

Bij een pneumothorax, beter bekend als een klaplong, is de long ingeklapt door een gaatje in de long of de borstholte. De borstholte vult zich met lucht. Dit veroorzaakt pijn op de borst, moeizame ademhaling of kortademigheid. Een klaplong kan verholpen worden met rust, het wegzuigen van de lucht uit de borstholte of een kijkoperatie.

Onderzoeken

Een bronchoscopie is een inwendig onderzoek via de luchtpijp en grotere luchtwegen. Het onderzoek wordt uitgevoerd met een dunne flexibele slang voorzien van een lampje en kleine camera. Op deze manier kan uw behandelend arts de binnenkant van uw luchtwegen en longen onderzoeken.

Via diverse longfunctieonderzoeken kunnen wij een beeld krijgen van de inhoud, de doorgankelijkheid, de elasticiteit en de gevoeligheid van de luchtwegen. Het onderzoek geeft uw behandelend arts een duidelijk beeld van de conditie van de luchtwegen.

De longen halen zuurstof uit de ingeademde lucht en geven dit door aan het bloed. Met dit onderzoek wordt de snelheid bepaald waarmee uw longen de ingeademde zuurstof doorgeven aan het bloed. Voor een zo betrouwbaar mogelijke uitslag adviseren wij u 24 uur vóór het onderzoek niet te roken.

Met dit onderzoek wordt uw lichamelijke conditie en de longfunctie bij inspanning gemeten. U fietst op een hometrainer waarbij het de bedoeling is dat u zich zo maximaal mogelijk inspant.

U gaat op de fiets zitten en er worden elektrodes op uw borstkas geplaatst. Hiermee wordt tijdens het fietsen het functioneren van uw hart in de gaten gehouden. U krijgt ook een bloeddrukband om voor de bloeddruk en een knijpertje op uw oorlel om het zuurstofgehalte van uw bloed te meten. U krijgt ook een masker op waardoor we de ademhaling tijdens inspanning kunnen meten

Bij dit onderzoek worden uw longen blootgesteld aan de lichaamseigen stof histamine om de eventuele gevoeligheid van uw luchtwegen te bepalen. Uw luchtwegen kunnen gevoelig zijn voor bijvoorbeeld temperatuurwisselingen, rook of geurstoffen.

Met dit onderzoek wordt uw totale longinhoud bepaald. Dit kan op twee manieren: door de bodybox – een soort glazen telefooncel – of door de heliuminwasprocedure.

De bodybox wordt het meeste gebruikt, omdat deze het snelste en meest betrouwbare resultaat geeft. U neemt plaats in de bodybox en de deur wordt gesloten. De deur gaat niet op slot, u kunt deze altijd zelf open maken. Wij vragen u rustig te ademen door het mondstuk. Op een bepaald moment gaat er een klepje dicht gaat waardoor het even moeilijker wordt om te ademen. U wordt dan gevraagd even te puffen waarna het klepje weer open gaat. Dit duurt ongeveer 2 seconden. Daarna vragen wij u zo lang mogelijk uit te ademen en weer zo diep mogelijk in te ademen.

Indien u niet in de bodybox kan of wanneer de bodybox in gebruik is, volgt de heliuminwasprocedure. U wordt gevraagd rustig door het mondstuk te ademen. U ademt 2 tot 5 minuten normaal door waarbij u zuurstof toegevoegd krijgt. Hierna vragen wij u 1x zover mogelijk uit te blazen en dan weer zo diep mogelijk in te ademen. Dit kan eventueel nog een keer herhaald worden.

Met dit onderzoek wordt de inhoud en de kracht van uw longen gemeten. U wordt gevraagd zo lang mogelijk door het mondstuk uit te ademen en zo diep mogelijk in te ademen.

Een perfusiescan is een onderzoek waarbij de longen zichtbaar worden gemaakt met behulp van een licht radioactieve stof.

Een PET-CT-scan is een onderzoek dat uit 2 delen bestaat.

Een PET-scan is een nucleair onderzoek. Met een nucleair onderzoek wordt een lichaamsdeel of orgaan zichtbaar gemaakt met behulp van een radioactieve stof. Bij een CT-onderzoek worden met behulp van röntgenstralen dunne dwarsdoorsneden van het te onderzoeken lichaamsdeel gemaakt.

Met de PET-scan wordt de stofwisseling van cellen die suiker gebruiken als brandstof in beeld gebracht. Het CT-gedeelte brengt de anatomie van het lichaam in beeld. De computer combineert de resultaten van de CT-scan met die van de PET-scan. Hierdoor is beter te zien waar de radioactieve stof in de organen en structuren van het lichaam is opgenomen.

Door middel van een pleurapunctie zuigt de arts met een naald vocht tussen longvliezen weg. Soms wordt dit vocht onderzocht in het laboratorium.

Speciale spreekuren

Wie eenmaal begonnen is met roken, komt daar vaak moeilijk vanaf. Heeft u behoefte aan extra begeleiding en ondersteuning? Dan is er de stoppen met roken poli. Na een volledig onderzoek wordt een behandelplan opgesteld om u te helpen van uw verslaving af te komen.

Gebruikt u voor uw longaandoening medicijnen of een inhalatiehulpmiddel? Dan is er twee keer per weekeen spreekuur bij de longverpleegkundige waar u uitleg krijgt over uw medicatie, instructies voor het gebruik van inhalatiehulpmiddelen en voor controle op uw inhalatietechniek.

De kindercarrousel is speciaal voor patiënten in de leeftijd van 6 jaar t/m 17 jaar die klachten ervaren zoals kortademigheid en hoesten. Tijdens de kindercarrousel ondergaan patiënten eerst een longfunctieonderzoek en bezoeken zij vervolgens de kinderlongverpleegkundige en de kinderarts.

Het longfunctieonderzoek meet hoeveel lucht de luchtwegen doorlaten, hoeveel lucht er in de longen kan en hoe snel deze lucht weer kan worden uitgeblazen. Vervolgens bekijkt de kinderlongverpleegkundige het medicatiegebruik en geeft hier uitleg over. Zij legt uit hoe, wanneer en hoe vaak de medicijnen ingenomen moeten worden en hoe de apparatuur goed schoongemaakt wordt. De kinderarts doet het lichamelijke onderzoek, bespreekt het soort medicatie (en past dit eventueel aan) en bespreekt het eventuele rookgedrag van het kind of zijn/haar naasten. Het doorlopen van de kindercarrousel duurt circa 2 uur.

De kindercarrousel is een samenwerking tussen het Spijkenisse Medisch Centrum en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.

Specialisten

D.G. van Leeuwen
R.J. Rhodius

Longarts

Aandachtsgebieden:

  • Algemene longziekten
  • Longoncologie

 

M. van der Schoot

Longarts

Aandachtsgebieden:

  • Algemene longgeneeskunde
  • Slaapgeneeskundige (somnoloog)
L. de Lange

Longfunctie analist