Pijnpoli

Op de pijnpoli komen patiënten met chronische of langdurige pijn. De anesthesioloog-pijnspecialist en verpleegkundig specialist houden zich met pijnbestrijding bezig. Ze beoordelen en behandelen de pijnklachten en werken samen met andere specialisten zoals revalidatieartsen, fysiotherapeuten, orthopeden, neurologen, neurochirurgen en psychologen.

Om uw bezoek op de pijnpoli voor te bereiden, sturen wij u verschillende documenten toe. Om zo efficiënt mogelijk te werk te kunnen gaan, verzoeken wij u:

  1. De digitale vragenlijsten op ons patiëntenportaal zo compleet mogelijk in te vullen. U kunt inloggen met uw DigiD via www.mijn.spijkenissemc.nl
  2. De papieren vragenlijst in te vullen en te retourneren in de antwoordenvelop.
  3. De toestemmingsverklaring te ondertekenen. Hierbij verleent u ons toestemming om informatie bij andere specialismen en/of foto’s op te vragen.

Zonder al deze informatie kunnen wij uw aanvraag NIET in behandeling nemen. Patiënten worden zo spoedig mogelijk gepland na het terugsturen van de vragenlijst en het invullen van de digitale vragenlijsten via Zorgportaal (m.b.v. DigiD). Uw eerste afspraak op de poli Pijngeneeskunde krijgt u dan per post toegestuurd.

Behandelingen

Het medicijn Amitriptyline, ook wel bekend als Tryptizol of Sarotex, is effectief voor de behandeling van zenuwpijn. Daarnaast heeft het medicijn een ontspannend effect waardoor het, bij inname voor de nacht, de nachtrust kan bevorderen.

Het medicijn Duloxetine, ook wel bekend als Cymbalta, is effectief voor de behandeling van (diabetische) zenuwpijn. Daarnaast heeft het medicijn een ontspannend effect waardoor het, bij inname voor de nacht, de nachtrust kan bevorderen.

Een epidurale injectie is een toediening van medicatie in de ruimte rondom het ruggenmerg, buiten de harde hersenvliezen. Deze ruimte kan bereikt worden aan de achterzijde van de wervelkolom ter hoogte van de nek, de romp, de lage rug en de stuit.

Om uw pijn te verminderen, worden bij een facetblokkade de zenuwen naar de steungewrichten behandeld met warmte, waardoor de geleiding van de pijnsignalen vermindert.

Het medicijn Gabapentine, ook wel bekend als Neurontin, is effectief voor de behandeling van zenuwpijn.

Bij een iontoforese behandeling wordt met behulp van zwakstroom medicatie in de huid gebracht. Het doel van deze behandeling is om de medicatie zo dicht mogelijk bij de aangedane plaats te laten komen.

H. Benali
F.C.A.J. Reinink

Pijnconsulente

A. Teunissen

Anesthesioloog-pijnspecialist

G. Tjiang

Anesthesioloog-pijnspecialist

M. Warren-Hoeksema

Verpleegkundig specialist