Revalidatiegeneeskunde

De polikliniek Revalidatiegeneeskunde bij Spijkenisse Medisch Centrum is onderdeel van het Maasstad Ziekenhuis. Na een operatie, ongeval of door een aandoening of ziekte kan het zijn dat u moeite heeft met bepaalde handelingen. Met revalidatie helpen we u zo zelfstandig mogelijk te functioneren, ondanks bepaalde beperkingen. U kunt terecht voor individuele behandelingen of u krijgt behandeling en advies van een team onder leiding van een revalidatiearts.  

Lees hier meer over Revalidatiegeneeskunde van het Maasstad Ziekenhuis.

Het revalidatieteam

Als u gaat revalideren, bestaat het team uit verschillende behandelaars:

 • de revalidatiearts (coördinator en eindverantwoordelijke voor uw revalidatieproces)
 • de fysiotherapeut
 • de bewegingsspecialist
 • de psychomotorisch therapeut
 • de ergotherapeut
 • de logopedist
 • de psycholoog
 • de maatschappelijk werker
 • de diëtiste

Behandeling

De revalidatiearts maakt een behandelplan voor uw revalidatie. Dit plan kan eventueel in overleg met de overige behandelaars later nog worden bijgesteld. Tijdens uw revalidatie bespreekt u regelmatig de voortgang van uw behandeling met de revalidatiearts. Als het nodig is, overlegt de revalidatiearts met andere specialisten en met uw huisarts.

Meestal zijn twee behandelingen per week in het ziekenhuis nodig, maar soms zijn meer behandelingen nodig. De behandelaars stemmen de behandeling op elkaar af. U zult daarom nooit twee afspraken op hetzelfde tijdstip hebben. De eerste vier weken is de zogenoemde observatieperiode. Wij brengen uw doelen in kaart en bekijken welk revalidatieprogramma voor u geschikt is. Vervolgens heeft het team iedere vier tot zes weken overleg om het behandelplan af te stemmen. De duur van de behandeling is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en hoe snel u revalideert.

Speciale spreekuren

Dit is een spreekuur met de orthopedische schoenmaker en de revalidatiearts. Zij bespreken welke aanpassingen voor u noodzakelijk zijn. Soms krijgt u eerst een voorlopige orthopedische schoen. Tijdens het revalidatieproces bekijken de fysiotherapeut en de revalidatiearts of verdere aanpassing, zoals de hoogte van de hak, noodzakelijk is. Vervolgens wordt de definitieve schoen gemaakt.

Dit is een spreekuur met de orthopedische instrumentenmaker en revalidatiearts. De orthopedisch instrumentmaker maakt hulpmiddelen voor het verlichten of oplossen van een aantal lichamelijke problemen, zoals afwijkende lichaamshoudingen, beperking of verlies van bewegingsmogelijkheden, verlies van een ledemaat of krachtsvermindering. De revalidatiearts en de orthopedisch instrumentmaker bespreken met u welke hulpmiddelen voor u het meest geschikt zijn.

Specialisten

dr. A.M. de Rooij

Revalidatiearts

Aandachtsgebieden:

 • CVA
 • MS
 • Longziekte
 • Chronische pijn
 • Trauma
 • Hand- en polsrevalidatie

 

C.L. Ng

Revalidatiearts

Aandachtsgebieden:

 • Hand- en voetproblematiek
 • Prothesiologie van de onderste extremiteiten
A.M.I. Oei

Revalidatiearts

Aandachtsgebieden:

 • CVA
 • MS
 • Chronische pijn
 • Amputatie
 • Hand- en polsrevalidatie
 • Technisch spreekuur met orthopedisch schoenmaker en instrumentmaker