Terug naar overzicht

Spijkenisse MC opent opnameafdeling voor spoedpatiënten

Voor spoedpatiënten is in sommige situaties na een beoordeling op de Spoedpost niet direct duidelijk wat de diagnose is of zijn er nog vragen over het vereiste optimale zorgbeleid. Deze patiënten kunnen vanaf deze week worden opgenomen op de Acute Opname Afdeling (AOA) van het Spijkenisse Medisch Centrum. Om helderheid te krijgen kan aanvullend onderzoek nodig zijn, terwijl bij andere patiënten kortdurende observatie noodzakelijk is om veilig een uitspraak te kunnen doen over de benodigde zorg. Een opname op deze afdeling biedt deze voorzieningen. Zo creëren we voor iedere patiënt de mogelijkheid om snel zekerheid te krijgen en hebben medisch specialisten gelegenheid een verantwoord zorgplan op te stellen. 

Snelle diagnostiek

“Op de Acute Opname Afdeling zijn faciliteiten aanwezig voor optimale bewaking, snelle diagnostiek en vlotte consultatie van andere specialisten”, vertelt internist Wim Florijn. “Alle patiënten op deze afdeling worden besproken door een team van diverse specialisten”. Deze multidisciplinaire beoordeling vindt 7 dagen per week plaats, met snelle uitvoering van benodigd onderzoek. Aan de hand van alle bevindingen en uitslagen beoordeelt het multidisciplinair team gezamenlijk welke zorg de patiënt nodig heeft en waar deze zorg het beste geleverd kan worden: thuis, op de polikliniek of verpleegafdeling van het Spijkenisse Medisch Centrum of in een ander ziekenhuis of zorginstelling.

Kwaliteit en veiligheid centraal

Hoe lang een patiënt wordt opgenomen op de Acute Opname Afdeling varieert van enkele uren tot maximaal 48 uur. Duurt een opname langer, dan wordt de patiënt overgeplaatst naar één van de verpleegafdelingen van het Spijkenisse Medisch Centrum. Uitgangspunt van deze nieuwe werkwijze is verdergaande optimalisering van de zorg voor iedere patiënt waarbij kwaliteit en veiligheid centraal staan.

Terug naar nieuwsoverzicht