Terug naar overzicht

Spijkenisse Medisch Centrum blij met rapportcijfer 9 en goede positie in financiële benchmark van BDO

Vandaag publiceerde accountantsorganisatie BDO haar ‘Benchmark Ziekenhuizen 2018’, een lijst die weergeeft hoe de algemene ziekenhuizen in Nederland financieel gepresteerd hebben in het afgelopen jaar. Het Spijkenisse Medisch Centrum behaalde maar liefst het rapportcijfer 9 en steeg in de ‘ranking’ van plaats 41 naar plaats 17. Bestuurder Peter Langenbach: “Prachtig om te zien dat in het tweede jaar na de doorstart van het Spijkenisse Medisch Centrum een 9 is behaald. Dit is bereikt door de enorme inzet en toewijding van de medewerkers van het Spijkenisse Medisch Centrum en de betrokkenheid van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis. De financiële gezondheid van het ziekenhuis lag in 2017 – met een solvabiliteit van 26,8% – boven het landelijk gemiddelde. Uiteraard zijn we erg blij me dit hoger dan gemiddelde rendement (resultaat). Belangrijk is om het structurele financiële rendement op niveau te houden, zodat we volledige zelfstandige financiering kunnen verkrijgen voor het ziekenhuis. De duidelijke visie voor het ziekenhuis en het idee van het gezamenlijk zorg aanbieden onder één dak, samen met nieuwe huurders in ons gebouw, geven vertrouwen voor een financieel gezonde toekomst.”

Geïntegreerd zorgconcept
Paul van der Velden, medebestuurder: “Ons doel is om de beste en zo compleet mogelijke zorg te bieden in de regio Voorne-Putten, Rozenburg, Hoogvliet en de Hoeksche Waard. Zorg dichtbij als het kan en verder weg als het nodig is. We zijn hard bezig om de ziekenhuiszorg en andere vormen van zorg onder één dak – samen met de betrokken partijen – verder vorm te geven. Voor de patiënt betekent dit nog meer gemak. We zijn hierover in gesprek met huisartsen en verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT). Onlangs ondertekenden we al een overeenkomst met thuiszorgorganisatie Buurtzorg, die binnenkort een Buurtzorgpension van 24 bedden starten in het gebouw van het Spijkenisse Medisch Centrum. Deze bedden zijn bedoeld voor patiënten die tijdelijk extra zorg nodig hebben, maar waarvoor een opname in het ziekenhuis niet noodzakelijk is. De huisarts blijft daarbij de hoofdbehandelaar en indien nodig zijn er korte lijnen met de medisch specialisten van ons ziekenhuis.”

Financieel gezond ziekenhuis
Het Spijkenisse Medisch Centrum behaalde in 2017 ruimschoots de financiële doelstellingen, waardoor het ziekenhuis nu financieel gezond is. Het eigen vermogen van het Spijkenisse Medisch Centrum was voor het eerst positief en het aantal patiënten groeide met maar liefst 15%. De cijfers over het eerste halfjaar van 2018 lieten zien dat de begroting waarschijnlijk ook in 2018 wordt gerealiseerd. Het bestuur werkt zodoende vol vertrouwen verder aan een duurzame toekomst voor het regioziekenhuis. Het Spijkenisse Medisch Centrum is in gesprek met de banken over de beoogde zelfstandige financiering.

Over BDO-benchmark Ziekenhuizen
In het jaarlijkse ‘Benchmark Ziekenhuizen’ onderzoekt BDO de financiële performance van de algemene ziekenhuizen in Nederland. De resultaten worden gesplitst naar omvang (klein, middelgroot en groot), maar tonen ook de cijfers van individuele ziekenhuizen. Doel van de benchmark (toetsing) is niet alleen een algemeen beeld te schetsen, maar ook de veerkracht van ziekenhuizen te bevorderen. Voor extra verdieping legt BDO de onderzoeksresultaten vooraf voor aan een aantal ziekenhuisbestuurders. In de benchmark geven zij hun reactie en vertellen ze openhartig over hun financiële beleid.

Afbeelding: de bestuurders werken vol vertrouwen verder aan een duurzame toekomst voor het regioziekenhuis

 

Terug naar nieuwsoverzicht