Terug naar overzicht

Spijkenisse Medisch Centrum geeft zorgprofiel in 2015 een nieuwe vorm

Het profiel van het Spijkenisse Medisch Centrum verandert in 2015, een maatregel die nodig is om de zorgtaak goed te kunnen uitvoeren. Afhankelijk van onder andere de zorgvraag in de regio en het huidige aantal behandelingen per specialisme wordt  bekeken welk zorgprofiel past bij het Spijkenisse Medisch Centrum. Half  januari is duidelijk hoe dit profiel eruit ziet.

 Met het aanpassen van het zorgprofiel op de actuele zorgvraag speelt het medisch centrum, met het oog op de landelijke afname van de zorgvraag in 2015, in op de ontwikkelingen binnen de zorgsector in Nederland. Aan de hand van een aantal criteria wordt bekeken welk profiel past bij het Spijkenisse Medisch Centrum:

  • de zorgvraag van de bewoners binnen het adherentiegebied;
  • het huidige volume per specialisme;
  • eventuele additionele investeringen en de samenhang tussen specialismen.

 Een duidelijke positionering is van belang,  evenals flexibel zijn en scherp sturen op een gezonde financiële huishouding.

 Onvermijdelijk

Volgens bestuurder Martin Verveer is een reorganisatie onvermijdelijk: “We maken pas op de plaats om een nieuw profiel in 2015 vorm te geven”, vertelt Verveer. Hierdoor dienen zich tevens nieuwe kansen aan, zoals in de samenwerking met de eerstelijnszorg en tussen ziekenhuizen uit de regio.” De kwaliteit van zorg staat in het Spijkenisse Medisch Centrum altijd centraal, daarom wordt zorg dichtbij geleverd als het kan en verder weg als het moet.

 Half januari is duidelijk hoe het zorgprofiel eruit ziet en welke gevolgen dit heeft voor de formatie. Het personeel, de ketenpartners en externe stakeholders zijn hierover geïnformeerd.

 

Terug naar nieuwsoverzicht