Terug naar overzicht

Spijkenisse Medisch Centrum na succesvol 2017 weer financieel gezond

Het Spijkenisse Medisch Centrum heeft het afgelopen jaar een winst van 7,7 miljoen euro behaald. Peter Langenbach, bestuurder: “Voor het eerst sinds jaren is er weer een positief eigen vermogen (8,7 miljoen euro) en is de solvabiliteit 26,8%. Het aantal patiënten is maar liefst 15% gegroeid. Hiermee hebben we de financiële doelstellingen behaald, waardoor het Spijkenisse Medisch Centrum nu financieel gezond is. Het bestuur werkt vol vertrouwen verder aan een duurzame toekomst voor het regioziekenhuis. Met een integraal zorgconcept – een zorgcentrum op de locatie van het ziekenhuis – kan de patiënt voor nog meer zorgvragen terecht in het Spijkenisse Medisch Centrum: zorg dichtbij als het kan en verder weg als het nodig is.”

 

 

Volgende stap: zelfstandig financierbaar

Langenbach vervolgt: “We zijn trots dat we onze doelen voor het Spijkenisse Medisch Centrum in 2017 hebben behaald. Dit betekent dat het eigen vermogen van het Spijkenisse Medisch Centrum voor het eerst positief is. De winst bestaat voor 3,7 miljoen uit het operationeel resultaat (geleverde zorg) van 2017 en het overige deel uit een vrijgevallen voorziening. Met het resultaat over 2017 groeide de solvabiliteit naar 26,8%, dit is een maatstaf om de financiële gezondheid van een organisatie te beoordelen. Met het behalen van de 26,8% ligt de solvabiliteit boven het landelijk gemiddelde. Daarmee is de doelstelling eerder dan beoogd gerealiseerd. De komende maanden wordt met de banken verder gesproken over volledige zelfstandige financiering. Om de solvabiliteit verder te laten groeien is in de begroting van 2018 een winst van 2 miljoen euro opgenomen. De cijfers over de eerste vijf maanden van 2018 laten zien dat de begroting waarschijnlijk ook in 2018 wordt gerealiseerd.”

 

Integraal zorgconcept

Paul van der Velden, medebestuurder: “6 oktober 2017 was een bijzondere mijlpaal, vier ziekenhuizen van de Coöperatie Zorg op Zuid (Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum) stapten over naar één elektronisch patiëntendossier. Sinds dat moment staan de gegevens van bijna 3 miljoen patiënten geregistreerd in het elektronisch patiëntendossier HiX. Hiermee kunnen we in de toekomst nog betere zorg verlenen aan onze patiënten. In 2018 gaan we het nieuwe zorgconcept verder vormgeven. Het betreft een integraal concept waarbij de ziekenhuiszorg en andere vormen van zorg onder één dak worden aangeboden aan de patiënt. We zijn hierover in gesprek met huisartsen en verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties (VVT). De verwachting is dat eind 2018 begin 2019 concrete plannen worden gemaakt zodat gestart kan worden met de verbouwing die aansluit bij het zorgconcept. We streven naar een nauwe samenwerking waarbij artsen, verpleeghuisartsen en andere zorgverleners samenwerken in één gebouw. Voor de patiënt betekent dit nog meer gemak. De geriater (arts ouderengeneeskunde) ziet bijvoorbeeld eenvoudig de oudere patiënt door een bezoek te brengen aan de afdeling van de VVT.”

Terug naar nieuwsoverzicht