Terug naar overzicht

Spijkenisse Medisch Centrum trots op vijfjarig bestaan

Het Spijkenisse Medisch Centrum, waarvan het Maasstad Ziekenhuis en Het Van Weel- Bethesda Ziekenhuis samen eigenaar zijn, bestaat alweer vijf jaar. Dit wordt vandaag gevierd met medewerkers en relaties. Bestuurders Peter Langenbach en Paul van der Velden: “We kijken met trots terug op die afgelopen periode. We hebben onze doelen voor het ziekenhuis ruimschoots behaald, zowel zorginhoudelijk als financieel en in meerdere opzichten is groei gerealiseerd. Zo zijn we steeds meer zorg gaan aanbieden in het Spijkenisse Medisch Centrum. In 2016 zijn we eigenaar geworden van het pand en we zijn bijna rond met de laatste huurders, zodat we patiënten zowel ziekenhuiszorg als andere vormen van zorg onder één dak kunnen aanbieden. Eind 2019 verwachten we het gebouw volledig in gebruik te nemen samen met de nieuwe partners.”

Paul van der Velden: “Het ziekenhuis heeft het vertrouwen van patiënten weten terug te winnen. Een hele prestatie. Dat horen we niet alleen, we zien het ook terug in de cijfers. Het aantal patiënten dat het ziekenhuis bezoekt is bijvoorbeeld met zo’n 25% gestegen en op Zorgkaart Nederland worden we hoog gewaardeerd met het cijfer 8,8. Dat laatste hebben we voor het grootste deel te danken aan onze betrokken en bevlogen medewerkers. Verder spreekt onze visie – om zorg dichtbij te bieden waar het kan en verder weg als het moet – aan. Dit doen we in nauwe verbinding met Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het Maasstad Ziekenhuis. Verder biedt het ziekenhuis steeds meer specialismen aan. Binnenkort komen er bijvoorbeeld een pijnpolikliniek en polikliniek flebologie (spataderbehandelingen) en gaan de afdelingen chirurgie, gynaecologie en urologie uitbreiden.”

Samen dit resultaat bereikt
Sinds twee partijen het ziekenhuis samen zijn gaan besturen, zijn de resultaten van het ziekenhuis steeds beter geworden. Naast de patiënten hebben de banken vertrouwen in het Spijkenisse Medisch Centrum. Het ziekenhuis is weer financieel gezond, het eigen vermogen is positief en het ziekenhuis heeft een solvabiliteit – een maatstaf om de financiële gezondheid van een organisatie te beoordelen – van boven het landelijk gemiddelde. En ook de cijfers over het eerste half jaar van 2018 zijn conform begroting positief. Het uiteindelijke doel is om het ziekenhuis volledig zelfstandig financierbaar te krijgen. Daarover wordt de komende maanden verder met de banken gesproken. Duurzame toekomst

De afgelopen jaren hebben de twee partijen een sterk netwerk opgebouwd met relaties in de regio, zoals ketenpartners en de gemeente. Momenteel wordt er verbouwd ten behoeve van thuiszorgorganisatie Buurtzorg. Zij starten met een Buurtzorgpension van 24 bedden in het gebouw van het Spijkenisse Medisch Centrum, bedoeld voor patiënten die tijdelijk extra zorg nodig hebben maar voor wie een opname in het ziekenhuis niet noodzakelijk is. Bijvoorbeeld kwetsbare ouderen. Daarnaast is het ziekenhuis in gesprek met andere zorgaanbieders die een ruimte willen huren op de locatie van het ziekenhuis. Deze gesprekken bevinden zich in de afrondende fase, zodat binnenkort het hele pand volledig in gebruik is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: trotse bestuurders Paul van der Velden (links) en Peter Langenbach (rechts) in het Spijkenisse Medisch Centrum

Regioziekenhuis Het Spijkenisse Medisch Centrum heeft de functie van een regioziekenhuis en biedt in dat kader inwoners van Nissewaard hoogwaardige, medisch specialistische basiszorg dicht bij huis. Indien nodig kan snel meer complexe of extra zorg worden ingezet door de nauwe samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland.

Terug naar nieuwsoverzicht