Terug naar overzicht

Spijkenisse Medisch Centrum wint award “Schoonste handen”

Het Spijkenisse Medisch Centrum heeft op 18 november tijdens het symposium Veilig werken heb je zelf in de hand?! een award gewonnen voor de “Schoonste handen”. Het symposium is in het kader van het Project Handen uit de Mouwen georganiseerd, onder leiding van het veiligheidsnetwerk van stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ). Het Spijkenisse Medisch Centrum scoort het hoogst binnen de SRZ als het gaat om het naleven van de voorschriften omtrent handhygiëne.

Observatoren hebben gedurende de periode juni t/m oktober metingen uitgevoerd in de instellingen, zonder medeweten van de medewerkers. Aan de hand van deze meting kunnen de zorginstellingen zien waar het al goed gaat en waar ruimte is voor verbetering.

Rol Spijkenisse Medisch Centrum

Sinds de oprichting van het Spijkenisse Medisch Centrum is er continu gewerkt aan kennisbevordering bij medewerkers over goede handhygiëne. Voorlichtingsbijeenkomsten en klinische lessen, welke verplicht waren voor alle medewerkers op verpleegafdelingen, zijn gegeven. Door de kennisbevordering en voorlichting zijn de medewerkers bijzonder gemotiveerd om zich aan de regels te houden. Ze zijn ervan overtuigd dat een goede handhygiëne een basisvoorwaarde is voor goede zorg. Hierdoor is zelfs een aanspreekcultuur ontstaan.

De award is een mooie beloning voor het harde werken. Echter blijven kwaliteit en veiligheid van de zorg hoog in het vaandel staan. Daarom zal voor medewerkers binnenkort ook een e-learning module over handhygiëne beschikbaar zijn.

Handen uit de Mouwen

Het Project Handen uit de Mouwen is in 2014 onder leiding van het veiligheidsnetwerk van SRZ van start gegaan. Doel van dit project is om de naleving van de regels voor handhygiëne en dienstkleding door zorgprofessionals binnen de deelnemende instellingen in de komende twee jaar structureel en significant te verbeteren.

Stichting SRZ

In deze stichting werken samen: Erasmus Universitair MC, Sint Franciscus Gasthuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Havenziekenhuis, IJsselland Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum, Oogziekenhuis, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis (Dirksland), Vlietland Ziekenhuis en Rijndam Revalidatie. De deelnemende partijen binnen het SRZ zijn de enigen die zulke zogenoemde compliance metingen doen voor handhygiëne. De award is met trots in het bijzijn van 220 medewerkers uit de regio ziekenhuizen door het Spijkenisse Medisch Centrum ontvangen.

Terug naar nieuwsoverzicht