Terug naar overzicht

Spoedpost nu ook in het weekend open

De spoedpost van het Spijkenisse Medisch Centrum is vanaf 1 februari 2014 ook op zaterdag en zondag geopend. Het Spijkenisse Medisch Centrum biedt omwonenden hiermee ook in het weekend acute en veilige zorg in een vertrouwde omgeving.

Patiënten kunnen na verwijzing van de huisarts tussen 7.00 en 21.00 uur op de spoedpost terecht.
Met de weekendopenstelling kunnen omwonenden nu op alle dagen van de week van 7.00 tot 21.00 uur voor snelle en veilige spoedzorg bij het Spijkenisse Medisch Centrum terecht. Denk daarbij aan zorg bij sportblessures, botbreuken, hechtwonden, ontregelde diabetes, longontsteking, longembolie, uitdroging, ontregelde COPD, acute rug- en buikklachten en urologische problemen zoals een verstopte katheter, bloedplassen of niet kunnen plassen.
“Met de weekendopenstelling van onze spoedpost geven we nader invulling aan de wens van bewoners en huisartsen om zorg dicht bij huis te organiseren”, aldus arts René Bleker. Bleker is eerstverantwoordelijk voor het medisch handelen op de spoedpost.
Nadat een patiënt is geholpen, stelt de spoedpost zijn of haar huisarts op de hoogte van de diagnose en de verleende zorg. Ook kan direct een afspraak voor controle op de polikliniek worden ingepland. Via de spoedpost kunnen patiënten ook in het medisch centrum worden opgenomen.
Bij acute, complexe zorg worden patiënten naar een van de drie grote ziekenhuizen in de buurt vervoerd: Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland of het Ikazia Ziekenhuis of het Maasstad Ziekenhuis. Dit is onder meer het geval bij een hartinfarct of een operatie.
Voor toegang tot de spoedpost is een doorverwijzing van de huisarts vereist. Bewoners kunnen hiervoor in het weekend de huisartsenpost bellen (0181 – 62 70 55) of bezoeken. De huisartsenpost is gevestigd aan de achterzijde van het Spijkenisse Medisch Centrum. Bij ernstige letsels en levensbedreigende situaties moet altijd 112 worden gebeld.

Terug naar nieuwsoverzicht