Toestemming

Als patiënt van Spijkenisse Medisch Centrum kunt u gevraagd worden om toestemming te geven voor diverse doeleinden.  

 1. Toestemming elektronisch beschikbaar stellen van medische gegevens voor het raadplegen door of uitwisselen met andere zorgverleners

  Uw zorgverlener, zoals uw huisarts of medisch specialist in het ziekenhuis, houdt een medisch dossier over u bij. In dit dossier staat belangrijke informatie over uw gezondheidssituatie.

  Soms komt u bij een zorgverlener die u niet kent. Bijvoorbeeld bij de waarnemend huisarts, een andere apotheek of een ander ziekenhuis vanwege een spoedgeval of een nieuwe behandeling. Dan is het in uw belang dat deze zorgverlener een compleet beeld heeft en uw medische gegevens op ieder moment kan inzien. Ook ’s avonds, in het weekend en bij spoedgevallen.  

  Uw medische gegevens zijn persoonlijk. Wij mogen deze niet zonder uw toestemming uitwisselen met andere zorgverleners buiten ons ziekenhuis. Daarvoor vragen wij uw toestemming. Toestemming geven is niet verplicht. Dat bepaalt u helemaal zelf.  

  Als u door ons voor verdere behandeling naar een andere zorgverlener wordt doorverwezen, hoeft u volgens de wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) géén toestemming te geven. Spijkenisse Medisch Centrum stuurt als verwijzer altijd de juiste informatie toe aan de andere zorgverlener. 

  U kunt toestemming geven bij uw bezoek aan het ziekenhuis. U kunt hiervoor terecht bij het Afsprakenbureau of de polikliniek waar u onder behandeling bent. Toestemming geven kan ook via het patiëntenportaal mijn.spijkenissemc.nl:

  1. Ga naar mijn.spijkenissemc.nl
  2. Log in met uw DigiD
  3. Ga naar 'Mijn gegevens'
  4. Ga naar 'Mijn toestemmingen'

  Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder/voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel ouder/voogd als het kind toestemming moet geven. Wanneer hiervoor het patiëntenportaal wordt gebruikt, moet er worden ingelogd met het DigiD van het kind.  

  Toestemming intrekken 

  U kunt uw toestemming altijd intrekken of wijzigen. Dit kunt u zelf regelen via het patiëntenportaal mijn.spijkenissemc.nl. U kunt ook terecht bij het Afsprakenbureau in de centrale hal van het ziekenhuis.

  Als u uw toestemming intrekt, kunnen andere zorgverleners uw medische gegevens daarna niet meer inzien, dus ook niet in noodsituaties. 

  Meer informatie? 

  Meer informatie over uitwisseling van medische gegevens en het verlenen van toestemming, vindt u op www.spijkenissemc.nl/toestemming en in het patiëntenportaal.

 2. Toestemming om benaderd te worden voor tevredenheidsonderzoeken

  Wij hebben u nodig om onze zorg te verbeteren en doen onderzoek naar de ervaringen van onze patiënten door middel van patiënttevredenheidsonderzoeken. Wij gebruiken de resultaten om te onderzoeken wat goed gaat in het ziekenhuis en wat beter kan. Graag vragen wij uw toestemming om hiervoor contact met u te mogen zoeken.

  U kunt toestemming geven bij uw bezoek aan het ziekenhuis. U kunt hiervoor terecht bij het Afsprakenbureau of de polikliniek waar u onder behandeling bent. Toestemming geven kan ook via het patiëntenportaal mijn.spijkenissemc.nl:

  1. Ga naar mijn.spijkenissemc.nl
  2. Log in met uw DigiD
  3. Ga naar 'Mijn gegevens'
  4. Ga naar 'Mijn toestemmingen'

  Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder/voogd toestemming geven. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel ouder/voogd als het kind toestemming moet geven. Wanneer hiervoor het patiëntenportaal wordt gebruikt, moet er worden ingelogd met het DigiD van het kind. 

  Toestemming intrekken 

  U kunt uw toestemming altijd intrekken of wijzigen. Dit kunt u zelf regelen via het patiëntenportaal mijn.spijkenissemc.nl. U kunt ook terecht bij het Afsprakenbureau in de centrale hal van het ziekenhuis.

   Als u uw toestemming intrekt, wordt u vanaf dat moment niet meer per e-mail benaderd voor tevredenheidsonderzoeken.  

  Meer informatie? 

  Meer informatie over uitwisseling van medische gegevens en het verlenen van toestemming, vindt u op www.spijkenissemc.nl/toestemming en in het patiëntenportaal.

 3. Toestemming voor elektronische communicatie (e-mail en sms)

  Het ziekenhuis maakt gebruik van e-mail en sms-berichten om u te informeren over uw geplande afspraken of vragenlijsten zoals bijvoorbeeld voor een operatie die gaat plaatsvinden. Graag vragen wij uw toestemming om op deze manier contact met u te mogen zoeken.

  Toestemming intrekken  

  U kunt uw toestemming altijd intrekken of wijzigen. Dit kunt u zelf regelen via het patiëntenportaal mijn.spijkenissemc.nl. U kunt ook terecht bij het Afsprakenbureau in de centrale hal van het ziekenhuis.

  Als u uw toestemming intrekt, wordt u vanaf dat moment niet meer benaderd via e-mail en sms-berichten. 

 4. Toestemming voor het anoniem gebruiken van uw medische gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsverbetering en scholing

  Medische gegevens die tijdens uw behandeling of onderzoek worden opgeslagen in uw patiëntendossier, kunnen worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

  De onderzoekers hebben een geheimhoudingsplicht. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat uw persoonlijke levenssfeer beschermd wordt. Ook worden uw gegevens, volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), zoveel mogelijk anoniem gebruikt. Wij vragen voor dit soort wetenschappelijk onderzoek geen toestemming, maar u kunt daar wel bezwaar tegen maken.  

  Kwaliteitsonderzoek en scholing gebeurt met geanonimiseerde of gecodeerde gegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet tot u als persoon terug te leiden zijn. Spijkenisse Medisch Centrum houdt zich daarbij aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hiervoor vragen wij geen toestemming, maar u kunt er wel bezwaar tegen maken.  

  U kunt bezwaar maken bij uw bezoek aan het ziekenhuis. U kunt hiervoor terecht bij het Afsprakenbureau of de polikliniek waar u onder behandeling bent. Bezwaar maken kan ook via het patiëntenportaal mijn.spijkenissemc.nl:

  1. Ga naar mijn.spijkenissemc.nl
  2. Log in met uw DigiD
  3. Ga naar 'Mijn gegevens'
  4. Ga naar 'Mijn toestemmingen'

  Voor kinderen tot 12 jaar kunt u als ouder/voogd bezwaar maken. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel ouder/voogd als het kind bezwaar moeten maken. Wanneer hiervoor het patiëntenportaal wordt gebruikt, moet er worden ingelogd met het DigiD van het kind. 

  Als u bezwaar maakt, worden uw gegevens vanaf dat moment niet meer gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, kwaliteitsverbetering en scholing.  

  Meer informatie? 

  Meer informatie over uitwisseling van medische gegevens en het verlenen van toestemming, vindt u op www.spijkenissemc.nl/toestemming en in het patiëntenportaal.