Declaratie BIG-registratiekosten

Medewerkers zoals verpleegkundigen, artsen etc. dienen volgens artikel 3 de van de Wet BIG verplicht geregistreerd te zijn om hun beroep uit te mogen voeren. Ook moeten deze beroepsbeoefenaars de inschrijving uiterlijk na vijf jaar vernieuwen. Voorwaarden zijn dat de werknemer de betreffende functie daadwerkelijk uitoefent en de kosten die verbonden zijn aan de herregistratie maximaal één maal in de vijf jaar vergoed worden.

 

Hoe dien ik de declaratie in? 

De volgende stappen zijn nodig om de kosten vergoed te krijgen. Ten eerste de declaratie via Youforce Self Service indienen en ten tweede een scan/kopie van de bevestiging  van herregistratie, die het BIG-register stuurt (niet het aanvraagformulier) mailen naar po&ocurama.nl. De bevestiging wordt bewaard in het personeelsdossier. Beide stappen moeten doorlopen worden om de kosten vergoed te krijgen.

De declaratie BIG-registratiekosten dien je in Youforce als volgt in:

  • Log in op Youforce met je bekende inloggegevens.
  • Klik op Self Service op het bureaublad van Youforce.
  • Open in het startmenu het tabblad Declaraties.
  • Klik op de tegel Declaratie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens opent een keuzescherm. Vink hierin aan algemene onkosten.