lid Raad van Commissarissen

Voor de Raad van Commissarissen (RvC) van Spijkenisse Medisch Centrum zijn wij op zoek naar een derde lid. Onze voorkeur gaat uit naar een betrokken kandidaat met een duidelijke binding met de regio en goed ingevoerd in het bedrijfsleven en de samenleving in deze regio. Een kandidaat die goed op de hoogte is van ontwikkelingen en initiatieven op het gebied van (zorg)innovatie. Die in staat is vernieuwend te denken en daarbij een visie heeft op het creëren van zakelijke kansen en mogelijkheden voor onze organisatie. Het betreft een vacature waarvoor de cliëntenraad het recht van bindende voordracht heeft.

Raad van Commissarissen
Samen met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ziet de RvC toe op het functioneren van en de beleidsvoering door de Raad van Bestuur (RvB). Naast de formele in de statuten geregelde taken, waaronder de goedkeuring van belangrijke besluiten, vervult de RvC steeds vaker een klankbordfunctie voor de RvB. Tevens vervult de RvC de werkgeversfunctie voor de RvB. De ‘Governancecode Zorg’ dient als leidraad voor zijn werkwijze.

Spijkenisse Medisch Centrum
‘Zorg dichtbij als het kan, verder weg als het nodig is’, onder deze noemer verzekert Spijkenisse Medisch Centrum de patiënten in de regio Voorne-Putten, Rozenburg en de deelgemeenten Rotterdam-Hoogvliet en Pernis, van laag complexe planbare medisch specialistische basiszorg van hoge kwaliteit. Het ziekenhuis biedt een breed scala aan onderzoeken en behandelingen. Dit brede aanbod komt voort uit de hechte samenwerking met Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland en het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam. Deze samenwerking vindt plaats vanuit de coöperatie ‘Spijkenisse Medisch Centrum Coöperatief U.A.’

Profiel

Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die beschikt over de volgende kwaliteiten:

  • ruime ervaring in een (eind)verantwoordelijke functie binnen het bedrijfsleven;
  • ervaring met complexe strategie- en management vraagstukken en verandermanagement;
  • een aansprekende en vernieuwende visie op (toekomstige) ontwikkelingen en mogelijkheden in en rondom de zorg;
  • feeling met het bijzondere en ondernemende karakter van Spijkenisse Medisch Centrum;
  • een verbindende en toegankelijke persoonlijkheid;
  • woonachtig in de nabijheid van Spijkenisse Medisch Centrum;
  • binding met dan wel affiniteit met de regionale netwerken en de bereidheid om daarin als commissaris een actieve rol te spelen.

Gezien de huidige samenstelling van de RvC hebben wij bij gelijke geschiktheid een voorkeur voor vrouwelijke kandidaten. 

Volledige profielschets

Tijdsbeslag
De RvC vergadert regulier zesmaal per jaar. Daarnaast heeft (een vertegenwoordiging van) de RvC minimaal een maal per jaar overleg met de adviesorganen binnen Spijkenisse Medisch Centrum. Tevens dient ruimte te bestaan voor informeel klankbordoverleg en het deelnemen aan gesprekken met bijvoorbeeld de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Informatie
Meer informatie over de benoeming en honorering en de volledige profielschets kunt u hier vinden.
Nadere informatie wordt u graag verstrekt door de heer drs. J. Th. Blox, bereikbaar via het secretariaat raad van bestuur (0181-658572 of bestuurssecretariaat@spijkenissemc.nl).

Sollicitatie
Uw schriftelijke sollicitatie met CV kunt u richten aan bestuurssecretariaat@spijkenissemc.nl