Visie

Het Spijkenisse Medisch Centrum heeft een zorgprofiel opgesteld dat aan de volgende uitgangspunten voldoet:

  • Kwalitatief goede zorg dichtbij als het kan, verder weg als het moet
  • Borging van de toegankelijkheid van de zorg in de regio
  • Doelmatige zorg en efficiënte zorg met focus op excellente zorg en lage kosten
  • Evenwicht tussen samenwerking in de regio en marktwerking in de zorg
  • Laagcomplexe en planbare zorg
  • Zorg voor de oudere patiënt, als bijdrage aan de maatschappelijke uitdaging
  • Invulling geven aan een nieuw spoedconcept
  • Nadrukkelijk de samenwerking zoeken met de 1e lijn (verwijzers)

Deze uitgangpunten hebben geresulteerd in een medisch centrum voor electieve en chronische zorg en een beperkte spoed zorgfunctie waar dit veilig en kwalitatief goed kan plaatsvinden Het medisch centrum is zeven dagen per week geopend na verwijzing door de huisarts, ook zeven dagen per week tussen 7.00 en 21.00 uur. De koers die het Spijkenisse Medisch Centrum wil varen is te excelleren in planbare zorg. Dit excelleren uit zich in:

snelle diagnostiek

direct weten wat je hebt en waar je moet zijn

korte toegangstijden

sneller dan elders geholpen

naadloos aansluitende zorg

in één keer uit de zorg / ontzorgd zijn

hoogste professionele niveau

geholpen worden door specialisten

menselijk contact

de patiënt is een mens, de arts is een mens

Het medische centrum exploiteert naast de hoofdlocatie in Spijkenisse, ook een buitenpolikliniek in Rozenburg en Hoogvliet.