Wachttijden

Onderstaand vindt u de wachttijden van de poliklinieken, onderzoeken, operaties en behandelingen. Dit overzicht is opgesteld naar de landelijke richtlijn: iedere derde beschikbare plaats wordt vermeld. Dit is zo afgesproken om te voorkomen dat er kort na elkaar een paar afspraken worden gemaakt en daardoor een langere wachttijd ontstaat. In de praktijk kunt u dus meestal eerder terecht. U kunt niet alleen terecht in het medisch centrum in Spijkenisse. Veel specialisten houden ook spreekuur in de buitenpolikliniek Rozenburg en de buitenpolikliniek Hoogvliet.

Let op: bij spoedgevallen kunt u na verwijzing van de huisarts altijd terecht bij de Spoedpost

Poliklinische wachttijden

Per specialisme wordt de gemiddelde reguliere wachttijd voor een polikliniekbezoek getoond. Afhankelijk van de reden van verwijzing kan de wachttijd voor hetzelfde specialisme verschillen.

Wachttijden Radiologie/behandelpoli/endoscopie

In het overzicht wordt de gemiddelde wachttijd voor onderzoeken/behandelingen van de radiologie en de behandelpoli/endoscopie aangegeven. Afhankelijk van de reden van het aangevraagde onderzoek kan de wachttijd afwijkend zijn.

Wachttijden operaties/ behandelingen

In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelde wachttijd voor de meest voorkomende operaties of behandelingen per specialisme. Deze wachttijd is gebaseerd vanaf het moment dat u als patiënt de indicatie krijgt voor een operatie van de behandelende arts, tot het moment van opname of operatie. De wachttijden worden gepubliceerd in weken.

Let op: de wachttijd is de gemiddelde wachttijd per specialisme. De wachttijd per arts kan afwijken van de gepresenteerde wachttijd. 

Laatst gewijzigd: 07-03-2019

 • Behandeling
  • Carpaal Tunnel Syndroom (chirurgie)3 weken
  • Galblaas (chirurgie)3,5 weken
  • Hernia1,5 week
  • Incontinentie (gynaecologie) ** weken
  • Incontinentie (urologie) ** weken
  • Kijkoperatie knie (orthopedie)2,5 weken
  • Liesbreuk (chirurgie)4 weken
  • Mammachirurgie (chirurgie) ** weken
  • Meniscus en/of kniebanden (orthopedie) ** weken
  • Neus- en/of keelamandelen (kno)4 weken
  • Neustussenschot (kno) ** weken
  • Oorbuisjes (kno)4,5 weken
  • Prostaatoperatie (urologie)12 weken
  • Spataderen (chirurgie) behandelpoli5 weken
  • Spataderen (chirurgie) operatiekamers4 weken
  • Spataderen (dermatologie)4 weken
  • Staaroperatie (oogheelkunde)12 weken
  • Sterilisatie man (chirurgie)4 weken
  • Sterilisatie man (urologie)2,5 weken
  • Sterilisatie vrouw (gynaecologie) ** weken
  • Totale heupoperatie (orthopedie)4,4* weken
  • Totale knieoperatie (orthopedie)3,5 weken
 • Diagnostiek
  • Colonoscopie1 week
  • CT-scan1 week
  • Dexa-scan2 weken
  • Echografie1 week
  • Gastroscopie minder dan 1 week
  • Mammografie1 week
  • MRI-scan2 weken
  • Sigmoïdscopie3 weken
 • Polikliniek
  • Cardiologie2 weken
  • Chirurgie1 week
  • Dermatologie1 week
  • Gastro-enterologie1 week
  • Gynaecologie4 weken
  • Interne Geneeskunde1 week
  • Inwendige geneeskunde4 weken
  • Kaakchirurgie4 weken
  • Klinische Geriatrie9 weken
  • KNO-heelkunde2 weken
  • Longgeneeskunde1,5 week
  • Neurochirurgie4,5 weken
  • Neurologie3 weken
  • Oncologie1 week
  • Oogheelkunde10,5 weken
  • Orthopedie1 week
  • Plastische chirurgie4 weken
  • Urologie3 weken

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met NVZ of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijden die zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

* Voor deze operatieve behandeling kunt u in principe binnen 2 weken geholpen worden, bovenstaande wachttijden zijn berekend volgens de striktere NZa richtlijnen.

** Onvoldoende waarnemingen beschikbaar