Wachttijden

Poliklinische wachttijden

Per specialisme wordt de gemiddelde reguliere wachttijd voor een polikliniekbezoek getoond. Afhankelijk van de reden van verwijzing kan de wachttijd voor hetzelfde specialisme verschillen.

Wachttijden Radiologie/behandelpoli/endoscopie

In het overzicht wordt de gemiddelde wachttijd voor onderzoeken/behandelingen van de radiologie en de behandelpoli/endoscopie aangegeven. Afhankelijk van de reden van het aangevraagde onderzoek kan de wachttijd afwijkend zijn.

Wachttijden operaties/ behandelingen

In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelde wachttijd voor de meest voorkomende operaties of behandelingen per specialisme. Deze wachttijd is gebaseerd vanaf het moment dat u als patiënt de indicatie krijgt voor een operatie van de behandelende arts, tot het moment van opname of operatie. De wachttijden worden gepubliceerd in dagen. De afkorting OVB staat voor onvoldoende waarneming beschikbaar. Dit wil zeggen dat er niet genoeg ingrepen zijn geweest om een gemiddelde wachttijd te kunnen aangeven.

Let op: de wachttijd is de gemiddelde wachttijd per specialisme. De wachttijd per arts kan afwijken van de gepresenteerde wachttijd. 

De wachttijden worden elke 2 weken bijgewerkt.

Behandeling
Baarmoederverwijdering 129 dagen
Borstverkleining 153 dagen
Carpaal Tunnel Syndroom (chirurgie) 42 dagen
Galblaas (chirurgie) 35 dagen
Hernia (neurochirurgie) 49 dagen
Incontinentie (gynaecologie) 98 dagen
Incontinentie (urologie) 98 dagen
Kijkoperatie knie (orthopedie) 18 dagen
Liesbreuk (chirurgie) 45 dagen
Mammachirurgie (chirurgie) 22 dagen
Meniscus en/of kniebanden (orthopedie) 19 dagen
Neus- en/of keelamandelen (kno) 64 dagen
Neustussenschot (kno) 56 dagen
Oorbuisjes (kno) 56 dagen
Operatieve behandeling stressincontinentie (gynaecologie/urologie) 98 dagen
Overige pijnbehandelingen 150 dagen
Pijnbehandelingen d.m.v. injecties 150 dagen
Prostaatoperatie (urologie) 40 dagen
Spataderen (chirurgie) 82 dagen
Spataderen (chirurgie) 82 dagen
Spataderen (dermatologie) 59 dagen
Staaroperatie (oogheelkunde) 158 dagen
Sterilisatie man (urologie) 60 dagen
Sterilisatie vrouw (gynaecologie) 136 dagen
Totale heupoperatie (orthopedie) 41 dagen
Totale knieoperatie (orthopedie) 34 dagen
Traject Sterilisatie man 60 dagen
Diagnostiek
Colonscopie 240 dagen
CT buik voor nierstenen 5 dagen
CT-scan 18 dagen
Dexa-scan 5 dagen
Gastroscopie zonder sedatie 60 dagen
Mammografie 18 dagen
MRI-scan LWK 22 dagen
Polikliniek
Cardiologie 21 dagen
Chirurgie 12 dagen
Dermatologie 17 dagen
Gynaecologie 39 dagen
Interne Geneeskunde 11 dagen
Kaakchirurgie 23 dagen
Klinische Geriatrie 13 dagen
KNO-heelkunde 20 dagen
Longgeneeskunde 25 dagen
Maag-, darm-, leverziekten (MDL) 84 dagen
Neurochirurgie 46 dagen
Neurologie 55 dagen
Oncologie 15 dagen
Oogheelkunde 120 dagen
Orthopedie 4 dagen
Pijngeneeskunde 150 dagen
Plastische chirurgie 17 dagen
Urologie 54 dagen