Wachttijden

Als u doorverwezen bent naar ons ziekenhuis, wilt u zo spoedig mogelijk geholpen worden. In Spijkenisse Medisch Centrum kunt u over het algemeen snel terecht voor een eerste afspraak. Hieronder leest u hoe het werkt met de wachttijden in ons ziekenhuis. Bij een aantal poliklinieken en behandelingen kunt u éxtra snel terecht:

  • Eerste afspraak polikliniek Oncologie
  • Eerste afspraak polikliniek Orthopedie
  • Diagnostiek CT van de buik voor nierstenen
  • Diagnostiek Dexa-scan
  • Behandeling liesbreuk
  • Behandeling: totale heup – en knieoperatie
  • Behandeling: galblaas
  • Behandeling: Carpaal Tunnel Syndroom

De wachttijden worden getoond in dagen en gepubliceerd in drie categorieën: polikliniek- diagnostiek en behandelingen

Wachttijden polikliniek

In onderstaand overzicht wordt per specialisme de gemiddelde reguliere wachttijd getoond voor een eerste polikliniekbezoek. Afhankelijk van de reden van verwijzing kán de wachttijd voor hetzelfde specialisme verschillen. Dit heeft te maken met uw persoonlijke situatie en de verwijsreden.

Cardiologie 24 dagen
Chirurgie 8 dagen
Chirurgie Mammapoli 4 dagen
Chirurgie Traumatologie 7 dagen
Dermatologie 22 dagen
Geriatrie 25 dagen
Gynaecologie 35 dagen
Interne Geneeskunde 20 dagen
Interne Geneeskunde locatie Rozenburg 24 dagen
Interne Geneeskunde Oncologie 20 dagen
Kaakchirurgie 38 dagen
KNO 24 dagen
KNO locatie Oud-Beijerland 26 dagen
KNO locatie Rozenburg 19 dagen
Longgeneeskunde 80 dagen
Longgeneeskunde locatie Rozenburg 24 dagen
Maag-, darm-, leverziekten (MDL) 42 dagen
Neurochirurgie 14 dagen
Neurologie 59 dagen
Neurologie Geheugenpoli 46 dagen
Oogheelkunde cataract 14 dagen
Oogheelkunde regulier 45 dagen
Orthopedie enkel/voet 16 dagen
Orthopedie kinderen 10 dagen
Orthopedie locatie Rozenburg 7 dagen
Orthopedie regulier 8 dagen
Orthopedie schouder 8 dagen
Pijngeneeskunde 120 dagen
Plastische chirurgie 13 dagen
Urologie 50 dagen

Wachttijden diagnostiek

In onderstaand overzicht wordt de gemiddelde wachttijd voor onderzoeken bij Radiologie getoond plus de endoscopie behandelingen. Afhankelijk van de reden van het aangevraagde onderzoek kán de wachttijd afwijkend zijn.

Botdichtheidsmeting DEXA 27 dagen
Colonscopie met sedatie 17 dagen
CT- scan 18 dagen
Echo 20 dagen
Gastroscopie met sedatie 30 dagen
Gastroscopie zonder sedatie 23 dagen
Mammografie 10 dagen
MRI-scan 16 dagen

Wachttijden behandelingen

In onderstaand overzicht wordt per specialisme de gemiddelde wachttijd getoond van de meest voorkomende operaties of behandelingen. Deze wachttijd wordt berekend vanaf het moment dat u als patiënt de indicatie krijgt voor een operatie van de behandelende arts, tót het moment van opname of operatie.  De afkorting OVB staat voor onvoldoende waarneming beschikbaar. Dit wil zeggen dat er niet genoeg ingrepen zijn geweest om een gemiddelde wachttijd te kunnen aangeven.

Let op: de wachttijd is de gemiddelde wachttijd per specialisme. De wachttijd per arts kán afwijken van de gepresenteerde wachttijd. De wachttijden worden elke twee weken bijgewerkt in de EVEN WEKEN op dinsdag.

Apexresectie (kaakchirurgie) 7 dagen
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) (dermatologie, chirurgie) 24 dagen
Besnijdenis volwassenen als zelfstandige verrichting (urologie) 50 dagen
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie (orthopedie) 35 dagen
Extractie gebitselement(en), niet in algehele anesthesie (kaakchirurgie) 38 dagen
Galblaasverwijdering (chirurgie) 35 dagen
Geïsoleerde/op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie) 50 dagen
Initiële operatieve behandeling Carpaal Tunnel Syndroom (chirurgie, orthopedie, plastische chirurgie) 25 dagen
Initiële staaroperatie (oogheelkunde) 144 dagen
Initiële totale heupvervanging (orthopedie) 35 dagen
Initiële totale knievervanging (orthopedie) 35 dagen
Neus- en/of keelamandelen (tonsillectomie en/of adenotomie) (kno) 52 dagen
Operatieve behandeling bij vergrote prostaat (urologie) 37 dagen
Operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/ kanaalstenose (orthopedie, neurochirurgie) 27 dagen
Operatieve behandeling liesbreuk ( hernia inguinalis/hernia femoralis (chirurgie) 35 dagen
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden ( exclusief artroscopische behandeling) (orthopedie, heelkunde) 35 dagen
Operatieve behandeling navelbreuk (hernia umbilicalis bij volwassenen) (heelkunde) 45 dagen
Operatieve behandeling stressincontinentie (gynaecologie, urologie) 70 dagen
Operatieve behandeling urine incontinentie en/of verzakking (gynaecologie) 39 dagen
Operatieve verwijdering borstcarcinoom (chirurgie) 21 dagen
Overige pijnbehandelingen ( pijnpoli) 120 dagen
Pijnbehandelingen d.m.v. injecties (pijnpoli) 120 dagen
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (kno) 51 dagen
Primaire operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot (kno) 21 dagen
Sterilisatie man als zelfstandige verrichting (urologie, heelkunde) 36 dagen
Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting (gynaecologie) 32 dagen
Triggerfingerrelease (plastische chirurgie) 13 dagen

Wachtlijstbemiddeling

Wij doen ons uiterste best u zo snel mogelijk te helpen. Als u te wachtlijst te lang vindt, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kan worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek vier weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd zeven weken.