Wachttijden

Als u doorverwezen bent , wilt u zo spoedig mogelijk geholpen worden. In Spijkenisse Medisch Centrum kunt u over het algemeen snel terecht voor een eerste afspraak. Hieronder leest u hoe het werkt met de wachttijden in ons ziekenhuis. Bij een aantal poliklinieken en behandelingen kunt u extra snel terecht:

  • Eerste afspraak polikliniek Oncologie
  • Eerste afspraak polikliniek Orthopedie
  • Diagnostiek CT van de buik voor nierstenen
  • Diagnostiek Dexa-scan
  • Behandeling liesbreuk
  • Behandeling: totale heup – en knieoperatie
  • Behandeling: galblaas
  • Behandeling: Carpaal Tunnel Syndroom

Poliklinische wachttijden

Per specialisme wordt de gemiddelde reguliere wachttijd voor een polikliniekbezoek getoond. Afhankelijk van de reden van verwijzing kan de wachttijd voor hetzelfde specialisme verschillen.

Wachttijden Radiologie/behandelpoli/endoscopie

In het overzicht wordt de gemiddelde wachttijd voor onderzoeken/behandelingen van de radiologie en de behandelpoli/endoscopie aangegeven. Afhankelijk van de reden van het aangevraagde onderzoek kan de wachttijd afwijkend zijn.

Wachttijden operaties/ behandelingen

In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelde wachttijd voor de meest voorkomende operaties of behandelingen per specialisme. Deze wachttijd is gebaseerd vanaf het moment dat u als patiënt de indicatie krijgt voor een operatie van de behandelende arts, tot het moment van opname of operatie. De wachttijden worden gepubliceerd in dagen. De afkorting OVB staat voor onvoldoende waarneming beschikbaar. Dit wil zeggen dat er niet genoeg ingrepen zijn geweest om een gemiddelde wachttijd te kunnen aangeven.

Let op: de wachttijd is de gemiddelde wachttijd per specialisme. De wachttijd per arts kan afwijken van de gepresenteerde wachttijd. 

De wachttijden worden elke 2 weken bijgewerkt.

Polikliniek
Cardiologie 7 dagen
Chirurgie 4 dagen
Dermatologie 90 dagen
Gynaecologie 32 dagen
Interne Geneeskunde 48 dagen
Kaakchirurgie 7 dagen
Klinische Geriatrie 23 dagen
KNO-heelkunde 19 dagen
Longgeneeskunde 35 dagen
Maag-, darm-, leverziekten (MDL) 74 dagen
Neurochirurgie 18 dagen
Neurologie 64 dagen
Oncologie 18 dagen
Oogheelkunde 180 dagen
Orthopedie 2 dagen
Pijngeneeskunde 120 dagen
Plastische chirurgie 6 dagen
Urologie 55 dagen
Diagnostiek
Colonscopie 35 dagen
CT- scan 15 dagen
Echo 23 dagen
Gastroscopie zonder sedatie 35 dagen
Mammografie 7 dagen
MRI-scan 30 dagen
Behandeling
Baarmoederverwijdering 39 dagen
Carpaal Tunnel Syndroom (chirurgie) 24 dagen
Galblaas (chirurgie) 45 dagen
Hernia (neurochirurgie) 35 dagen
Incontinentie (gynaecologie) 63 dagen
Incontinentie (urologie) 62 dagen
Kijkoperatie knie (orthopedie) 21 dagen
Liesbreuk (chirurgie) 49 dagen
Mammachirurgie (chirurgie) 18 dagen
Meniscus en/of kniebanden (orthopedie) 22 dagen
Neus- en/of keelamandelen (kno) 98 dagen
Neustussenschot (kno) 21 dagen
Oorbuisjes (kno) 96 dagen
Operatieve behandeling stressincontinentie (gynaecologie/urologie) 62 dagen
Overige pijnbehandelingen 120 dagen
Pijnbehandelingen d.m.v. injecties 120 dagen
Prostaatoperatie (urologie) 54 dagen
Spataderen (chirurgie) 36 dagen
Spataderen (chirurgie) 35 dagen
Spataderen (dermatologie) 35 dagen
Staaroperatie (oogheelkunde) 177 dagen
Sterilisatie man (urologie) 74 dagen
Sterilisatie vrouw (gynaecologie) 64 dagen
Totale heupoperatie (orthopedie) 62 dagen
Totale knieoperatie (orthopedie) 59 dagen
Traject Sterilisatie man 74 dagen