Wachttijden

Poliklinische wachttijden

Per specialisme ziet u de gemiddelde normale wachttijd voor een polikliniekbezoek. Afhankelijk van de reden dat uw huisarts u heeft doorverwezen, kan de wachttijd voor hetzelfde specialisme anders zijn.

Wachttijden Radiologie/behandelpoli/endoscopie

In het overzicht wordt de gemiddelde wachttijd voor onderzoeken/behandelingen van de radiologie en de behandelpoli/endoscopie aangegeven. Afhankelijk van de reden van het aangevraagde onderzoek kan de wachttijd afwijkend zijn.

Wachttijden operaties/ behandelingen

In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelde wachttijd voor de meest voorkomende operaties of behandelingen per specialisme. Deze wachttijd is gebaseerd vanaf het moment dat u als patiënt de indicatie krijgt voor een operatie van de behandelende arts, tot het moment van opname of operatie. De wachttijden worden gepubliceerd in dagen. De afkorting OVB staat voor onvoldoende waarneming beschikbaar. Dit wil zeggen dat er niet genoeg ingrepen zijn geweest om een gemiddelde wachttijd te kunnen aangeven.

Let op: de wachttijd is de gemiddelde wachttijd per specialisme. De wachttijd per arts kan afwijken van de getoonde wachttijd. 

De wachttijden worden elke 2 weken bijgewerkt.

Polikliniek
Cardiologie 25 dagen
Chirurgie 3 dagen
Dermatologie 180 dagen
Gynaecologie 30 dagen
Interne Geneeskunde 42 dagen
Kaakchirurgie 31 dagen
Klinische Geriatrie 17 dagen
KNO-heelkunde 20 dagen
Longgeneeskunde 45 dagen
Maag-, darm-, leverziekten (MDL) 47 dagen
Neurochirurgie 35 dagen
Neurologie 52 dagen
Oncologie 18 dagen
Oogheelkunde 180 dagen
Orthopedie 11 dagen
Pijngeneeskunde 120 dagen
Plastische chirurgie 7 dagen
Urologie 180 dagen
Diagnostiek
Colonscopie 35 dagen
CT-scan 15 dagen
Echo 21 dagen
Gastroscopie zonder sedatie 35 dagen
Mammografie 5 dagen
MRI-scan 28 dagen
Behandeling
Baarmoederverwijdering 82 dagen
Borstverkleining 56 dagen
Carpaal Tunnel Syndroom (chirurgie) 37 dagen
Galblaas (chirurgie) 22 dagen
Hernia (neurochirurgie) 26 dagen
Incontinentie (gynaecologie) 90 dagen
Incontinentie (urologie) 90 dagen
Kijkoperatie knie (orthopedie) 19 dagen
Liesbreuk (chirurgie) 28 dagen
Mammachirurgie (chirurgie) 24 dagen
Meniscus en/of kniebanden (orthopedie) 19 dagen
Neus- en/of keelamandelen (kno) 70 dagen
Neustussenschot (kno) 41 dagen
Oorbuisjes (kno) 59 dagen
Operatieve behandeling stressincontinentie (gynaecologie/urologie) 90 dagen
Overige pijnbehandelingen 120 dagen
Pijnbehandelingen d.m.v. injecties 120 dagen
Prostaatoperatie (urologie) 40 dagen
Spataderen (chirurgie) 37 dagen
Spataderen (chirurgie) 37 dagen
Spataderen (dermatologie) 43 dagen
Staaroperatie (oogheelkunde) 86 dagen
Sterilisatie man (urologie) 70 dagen
Sterilisatie vrouw (gynaecologie) 82 dagen
Totale heupoperatie (orthopedie) 47 dagen
Totale knieoperatie (orthopedie) 39 dagen
Traject Sterilisatie man 63 dagen