Wachttijden

Poliklinische wachttijden

Per specialisme ziet u de gemiddelde normale wachttijd voor een polikliniekbezoek. Afhankelijk van de reden dat uw huisarts u heeft doorverwezen, kan de wachttijd voor hetzelfde specialisme anders zijn.

Wachttijden Radiologie/behandelpoli/endoscopie

In het overzicht wordt de gemiddelde wachttijd voor onderzoeken/behandelingen van de radiologie en de behandelpoli/endoscopie aangegeven. Afhankelijk van de reden van het aangevraagde onderzoek kan de wachttijd afwijkend zijn.

Wachttijden operaties/ behandelingen

In onderstaand overzicht vindt u de gemiddelde wachttijd voor de meest voorkomende operaties of behandelingen per specialisme. Deze wachttijd is gebaseerd vanaf het moment dat u als patiënt de indicatie krijgt voor een operatie van de behandelende arts, tot het moment van opname of operatie. De wachttijden worden gepubliceerd in dagen. De afkorting OVB staat voor onvoldoende waarneming beschikbaar. Dit wil zeggen dat er niet genoeg ingrepen zijn geweest om een gemiddelde wachttijd te kunnen aangeven.

Let op: de wachttijd is de gemiddelde wachttijd per specialisme. De wachttijd per arts kan afwijken van de getoonde wachttijd. 

De wachttijden worden elke 2 weken bijgewerkt.

Polikliniek
Cardiologie 28 dagen
Chirurgie 13 dagen
Chirurgie Mammapoli 7 dagen
Chirurgie Traumatologie 5 dagen
Dermatologie 45 dagen
Geriatrie 25 dagen
Gynaecologie 40 dagen
Interne Geneeskunde 23 dagen
Interne Geneeskunde locatie Rozenburg 16 dagen
Interne Geneeskunde Oncologie 23 dagen
Kaakchirurgie 35 dagen
KNO 27 dagen
KNO locatie Oud-Beijerland 12 dagen
KNO locatie Rozenburg 12 dagen
Longgeneeskunde 70 dagen
Longgeneeskunde locatie Rozenburg 35 dagen
Maag-, darm-, leverziekten (MDL) 60 dagen
Neurochirurgie 5 dagen
Neurologie 71 dagen
Neurologie Geheugenpoli 43 dagen
Oogheelkunde 180 dagen
Orthopedie enkel/voet 23 dagen
Orthopedie kinderen 4 dagen
Orthopedie locatie Rozenburg 7 dagen
Orthopedie regulier 4 dagen
Orthopedie schouder 14 dagen
Pijngeneeskunde 120 dagen
Plastische chirurgie 11 dagen
Urologie 25 dagen
Diagnostiek
Botdichtheidsmeting DEXA 22 dagen
Colonscopie met sedatie 37 dagen
CT- scan 18 dagen
Echo 22 dagen
Gastroscopie met sedatie 24 dagen
Gastroscopie zonder sedatie 24 dagen
Mammografie 6 dagen
MRI-scan 22 dagen
Behandeling
Apexresectie (kaakchirurgie) 25 dagen
Behandeling spataderen (endovasculaire procedure) (dermatologie, chirurgie) 72 dagen
Besnijdenis volwassenen als zelfstandige verrichting (urologie) 40 dagen
Diagnostische en/of therapeutische kijkoperatie knie (orthopedie) 35 dagen
Extractie gebitselement(en), niet in algehele anesthesie (kaakchirurgie) 35 dagen
Galblaasverwijdering (chirurgie) 32 dagen
Geïsoleerde/op zichzelf staande baarmoederverwijdering (gynaecologie) 57 dagen
Initiële operatieve behandeling Carpaal Tunnel Syndroom (chirurgie, orthopedie, plastische chirurgie) 22 dagen
Initiële staaroperatie (oogheelkunde) 122 dagen
Initiële totale heupvervanging (orthopedie) 35 dagen
Initiële totale knievervanging (orthopedie) 35 dagen
Neus- en/of keelamandelen (tonsillectomie en/of adenotomie) (kno) 53 dagen
Operatieve behandeling bij vergrote prostaat (urologie) 34 dagen
Operatieve behandeling hernia nuclei pulposi/ kanaalstenose (orthopedie, neurochirurgie) 49 dagen
Operatieve behandeling liesbreuk ( hernia inguinalis/hernia femoralis (chirurgie) 35 dagen
Operatieve behandeling meniscus en/of kniebanden ( exclusief artroscopische behandeling) (orthopedie, heelkunde) 35 dagen
Operatieve behandeling navelbreuk (hernia umbilicalis bij volwassenen) (heelkunde) 40 dagen
Operatieve behandeling stressincontinentie (gynaecologie, urologie) 98 dagen
Operatieve behandeling urine incontinentie en/of verzakking (gynaecologie) 57 dagen
Operatieve verwijdering borstcarcinoom (chirurgie) 20 dagen
Overige pijnbehandelingen ( pijnpoli) 120 dagen
Pijnbehandelingen d.m.v. injecties (pijnpoli) 120 dagen
Plaatsen middenoorbeluchtingsbuisjes (kno) 49 dagen
Primaire operatieve behandeling van afwijkingen van neustussenschot (kno) 21 dagen
Sterilisatie man als zelfstandige verrichting (urologie, heelkunde) 41 dagen
Sterilisatie vrouw als zelfstandige verrichting (gynaecologie) 50 dagen
Triggerfingerrelease (plastische chirurgie) 25 dagen