Terug naar overzicht

Zeven ziekenhuizen vormen één SchildklierNetwerk

Op maandag 18 april is in de Rotterdamse regio een feestelijke start gemaakt met het SchildklierNetwerk. Dokters van acht verschillende medische specialismen, uit zeven ziekenhuizen spannen zich samen in om uitstekende zorg aan patiënten met schildklierziekten te bieden. Multidisciplinaire kennis en kunde rondom zorg én wetenschap worden met elkaar gedeeld. Dit levert een belangrijke bijdrage aan excellente, uniforme en doelmatige schildklierzorg in de regio.

De schildklier is een klein orgaan onder in de hals dat schildklierhormoon aanmaakt, dat de stofwisseling stimuleert. Meer dan 500.000 patiënten in Nederland hebben een schildklierfunctie-stoornis en jaarlijks krijgen ongeveer 700 patiënten de diagnose schildklierkanker. Bij de diagnostiek en behandeling van patiënten met een schildklierziekte zijn verschillende medisch specialisten betrokken, waaronder de internist-endocrinoloog, (endocrien) chirurg, nucleair geneeskundige, patholoog, radiotherapeut en radioloog. Optimale samenwerking tussen deze specialismen én over de muren van ziekenhuizen heen, draagt bij aan excellente en doelmatige schildklierzorg.

Samenwerking binnen het SchildklierNetwerk krijgt vorm in een gezamenlijk multidisciplinair overleg, waarbij betrokken specialismen uit de ziekenhuizen voor iedere patiënt het gewenste behandelbeleid vaststellen. Ingezet wordt op uniforme en excellente zorg in alle betrokken ziekenhuizen. Een regionaal ketenzorgpad, zoals reeds ontwikkeld voor de schildklierkankerzorg, is hierbij het uitgangspunt. Ook wordt ingezet op gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek waarbij een database en biobank worden opgericht voor en door de zeven ziekenhuizen. Een promovendus gaat onderzoek verrichten naar de kwaliteit van zorg en leven bij patiënten met verdenking op schildklierkanker. Op www.schildkliernetwerk.nl staat alle informatie over de schildklierzorg vanuit het netwerk op één plek. Deze website is speciaal voor patiënten én zorgprofessionals opgericht.

In de aankomende periode wordt vanuit het SchildklierNetwerk ingezet op de verdere realisatie van de doelstelling om ‘de beste schildklierzorg op de beste plek’ te leveren. Op termijn wordt beoogd om het SchildklierNetwerk uit te breiden naar de andere ziekenhuizen uit de regio zuidwest-Nederland.

Het SchildklierNetwerk wordt gevormd door het Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Spijkenisse Medisch Centrum en Het van Weel – Bethesda Ziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis.

 

Terug naar nieuwsoverzicht