Zorgverzekering en kosten voor zorg

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basis zorgverzekering te hebben.  U verzekert hiermee de basiszorg voor onder andere uw bezoek aan het ziekenhuis. Zorgverzekeraars vergoeden niet alle ziekenhuiszorg. Welke zorg vergoedt wordt is afhankelijk van wat er dat jaar in de basis zorgverzekering is opgenomen en of u aanvullende verzekerd bent. U betaalt altijd sowieso de kosten voor zorg tot het bedrag van uw afgesproken eigen risico (minimaal € 385).

Ziekenhuiszorg betaalt u zelf tot het bedrag van het afgesproken eigen risico. Dit is een wettelijke afspraak. U kunt vrijwillig een aanvullende zorgverzekering afsluiten voor kosten die het basispakket niet vergoed. Valt de zorg onder een aanvullende verzekering, dan geldt het betalen van het eigen risico niet. In 2024 bedraagt het eigen risico € 385,- tenzij u ervoor heeft gekozen om dit bedrag op uw polis te verhogen.

Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar of uw bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt u op deze pagina  en op zorgnota.nl.

Het is mogelijk om in plaats van een herhaalbezoek op de polikliniek te kiezen voor een telefonisch consult of een e-mail consult via het patiëntenportaal. Voordeel hiervan is dat u niet naar het ziekenhuis hoeft te komen en u geen reistijd en geen vervoers-/parkeerkosten heeft. Deze consulten worden op dezelfde manier verrekend als een herhaalconsult.

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, is het noodzakelijk alsnog een basisverzekering af te sluiten. Doet u dit niet, dan komen de volledige kosten voor uw eigen rekening en brengt het ziekenhuis de verwachte kosten voorafgaand aan de afspraak bij u in rekening. Na betaling vindt de afspraak plaats en u ontvangt achteraf de definitieve nota.

Bekijk hier wat in 2024 de kosten voor zorg in ons ziekenhuis zijn als u geen zorgverzekering heeft afgesloten. Een overzicht van de kosten van zorg in 2023 vindt u hier.

Zorgverzekeraars sluiten ieder jaar contracten af met zorgaanbieders. Spijkenisse Medisch Centrum heeft contracten met alle zorgverzekeraars. In 2023 kan iedereen bij ons terecht voor onderstaande zorgverzekeraars en labels.

Wel is het altijd raadzaam om vooraf bij uw zorgverzekeraar te vragen of uw bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Het verschilt namelijk per zorgverzekeraar en aanvullende verzekering welke zorg vergoed wordt als het gaat om zorg buiten de basisverzekering. zorg zonder medisch noodzaak (zoals cosmetisch ingrepen) worden over het algemeen niet vergoed. Let op, u betaalt ook altijd zelf de kosten voor uw eigen risico.


Zorgverzekeraar Labels per zorgverzekeraar Medisch specialistische zorg 2023
a.s.r. a.s.r. Spijkenisse MC heeft een contractafspraak 2023
Ditzo Zorgverzekering
Caresq (Eucare) Aevitae (Eucare) Spijkenisse MC heeft een contractafspraak 2023
Geen afspraak voor: Natura Select Polis
CZ CZ Spijkenisse MC heeft een contractafspraak 2023
CZdirect
Just
Nationale Nederlanden
OHRA
DSW DSW Spijkenisse MC heeft een contractafspraak 2023
InTwente
StadHolland
Eno Salland Spijkenisse MC heeft een contractafspraak 2023
HollandZorg
ZorgDirect
Menzis Anderzorg Spijkenisse MC heeft een contractafspraak 2023
Hema
Menzis
PMA
VinkVink
ONVZ ONVZ Spijkenisse MC heeft een contractafspraak 2023
VvAA
Jaaah
VGZ Bewuzt Spijkenisse MC heeft een contractafspraak 2023
Geen afspraak voor: Gewoon ZEKUR
Besured
IZA
IZZ
National Academic
Promovendum
Univé
VGZ
United Consumers VGZ
UMC Zorgverzekering
Gewoon ZEKUR vrij
Zilveren Kruis FBTO Spijkenisse MC heeft een contractafspraak 2023
De Friesland
Pro Life
Interpolis
Zilveren Kruis
Basis Budget Polis
ZieZo Selectief Polis
Principe polis budget
Zorg en Zekerheid AZVZ Spijkenisse MC heeft een contractafspraak 2023
Zorg en Zekerheid

 

Zorgverzekeraars sluiten ieder jaar contracten af met zorgaanbieders. Spijkenisse Medisch Centrum heeft contracten met alle zorgverzekeraars. In 2023 kan iedereen bij ons terecht voor onderstaande zorgverzekeraars en labels.

Wel is het altijd raadzaam om vooraf bij uw zorgverzekeraar te vragen of uw bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Het verschilt namelijk per zorgverzekeraar en aanvullende verzekering welke zorg vergoed wordt als het gaat om zorg buiten de basisverzekering. zorg zonder medisch noodzaak (zoals cosmetisch ingrepen) worden over het algemeen niet vergoed. Let op, u betaalt ook altijd zelf de kosten voor uw eigen risico.

 


Zorgverzekeraar Labels per zorgverzekeraar Medisch specialistische zorg 2024
a.s.r. a.s.r. Spijkenisse MC heeft een contractafspraak 2024
Caresq (Eucare) Aevitae (Eucare) Spijkenisse MC heeft een contractafspraak 2024
Geen afspraak voor: Natura Select Polis
CZ CZ Spijkenisse MC heeft een contractafspraak 2024
CZdirect
Just
Nationale Nederlanden
OHRA
DSW DSW Spijkenisse MC heeft een contractafspraak 2024
InTwente
StadHolland
Eno Salland Spijkenisse MC heeft een contractafspraak 2024
HollandZorg
Menzis Anderzorg Spijkenisse MC heeft een contractafspraak 2024
Hema
Menzis
PMA
VinkVink
ONVZ ONVZ Spijkenisse MC heeft een contractafspraak 2024
ONVZ Bewuste Keuze
VvAA
VGZ Bewuzt Spijkenisse MC heeft een contractafspraak 2024
Besured
IZA
IZZ
National Academic
Promovendum
Univé
VGZ
United Consumers VGZ
UMC Zorgverzekering
Gewoon ZEKUR vrij
Zilveren Kruis FBTO Spijkenisse MC heeft een contractafspraak 2024
De Friesland
Pro Life
ZieZo
Interpolis
Zilveren Kruis
Basis Budget Polis
ZieZo Selectief Polis
Zorg en Zekerheid AZVZ Spijkenisse MC heeft een contractafspraak 2024
Zorg en Zekerheid

 

Heeft uw zorgverzekeraar geen overeenkomst met ons ziekenhuis, dan moet u de kosten voor uw behandeling zelf betalen. Wat deze kosten zijn, vindt u in onze passantenprijslijst voor 2024 of, als het gaat om zorg in 2023, de passantenprijslijst van dat jaar. . Het kan dan zijn dat uw zorgverzekeraar uw behandeling maar gedeeltelijk vergoedt. Wij adviseren u om altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om zekerheid te krijgen over de vergoeding van uw behandeling.

Zorg zonder medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie) is altijd uitgesloten van een vergoeding uit de basisverzekering. Deze zorg betaalt u dus zelf. U kunt hiervoor bij het ziekenhuis een prijsopgave vragen.

 

Kosten voor Zorg

U bent zelf verantwoordelijk voor betaling aan het ziekenhuis en/of de medisch specialist voor de zorg die aan u gegeven is . Deze betaling gaat bijna altijd via uw zorgverzekeraar. Ziekenhuiszorg betaalt u zelf tot het bedrag van het afgesproken eigen risico. Dit is een wettelijke afspraak. We raden u aan om altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om te kijken welke kosten vergoed worden.

Wanneer een fysiek bezoek bij uw specialist niet noodzakelijk is, zetten wij deze afspraak om in een telefonisch consult. U hoeft dan niet naar ons ziekenhuis te komen, maar de inhoud en duur van het gesprek komen overeen met een fysiek contact. De kosten voor het telefonische consult zijn daarom gelijk aan die van een fysiek consult in het ziekenhuis.

Hebt u toch nog vragen over uw factuur? Bel dan met onze zorgadministratie. Zij zijn op werkdagen bereikbaar tussen 07.00 en 13.00 uur via telefoonnummer 0181 65 83 59. U kunt ook mailen naar zorgadministratie@spijkenissemc.nl of een app sturen naar 06-22816272.

Meer informatie over het betalen van ziekenhuiszorg vindt u op zorgnota.nl

Hier treft u de algemene betalingsvoorwaarden van Spijkenisse Medisch Centrum en de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en diensten van het ziekenhuis aan patiënten, waaronder behandeling, onderzoek en overige diensten.

Bent u niet verzekerd of wordt uw behandeling niet door uw zorgverzekeraar vergoed dan kunt u op onze prijslijst zien wat uw behandeling kost. We raden u aan om  altijd contact op te nemen met uw zorgverzekeraar om na te gaan welke kosten vergoed worden.

Bekijk de passantenprijslijst 2023

Bekijk de passantenprijslijst 2024