Terug naar overzicht

Unieke samenwerking voor intensive care in regio Rijnmond

De intensivisten van alle intensive care afdelingen in de regio Rijnmond hebben de handen ineen geslagen in het samenwerkingsverband ‘IC Rijnmond’. Specialistische kennis op het gebied van intensive care (IC) wordt gebundeld, waardoor de patiënt de best passende zorg krijgt op de voor hem beste plek. Op dinsdag 17 mei wordt de samenwerking officieel bekrachtigd in het Havenziekenhuis.

Door de samenwerking wordt dezelfde  excellente zorg  geboden op alle betrokken zorglocaties in de regio Rijnmond. Er is onder andere bepaald welke IC-zorg plaatsvindt in het academische ziekenhuis en welke in de andere ziekenhuizen. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over de coördinatie rondom de plaatsing van patiënten. Diederik Gommers, intensivist en afdelingshoofd van de IC in het Erasmus Medisch Centrum en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC): “Door deze samenwerking ligt de patiënt in een IC-bed waar voor hem de beste zorg voorhanden is. Door een goede spreiding, verdeling en samenwerking wordt er geen capaciteit verkeerd ingezet of een IC onevenredig belast. Met deze samenwerking is regio Rijnmond de eerste van Nederland die de kwaliteitsstandaard IC op regional niveau invulling geeft. Een ontwikkeling die het Zorginstituut Nederland stimuleert.“

Elkaars krachten versterken 
Belangrijke voorwaarde om met elkaar te kunnen samenwerken is dat iedereen elkaar kent en weet waar ieders kracht ligt. Hierdoor wordt kwalitatief hoogstaande IC-zorg binnen de regio Rijnmond gerealiseerd. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op dinsdag 17 mei wordt de samenwerkingsovereenkomst officieel getekend. Tim Jansen, intensivist en voorzitter van de stuurgroep IC Rijnmond: “Stil staan bij de formele en informele samenwerking en de waarde daarvan voor de kwaliteit van IC-zorg, zijn essentiële ingrediënten voor een nog betere samenwerking.”

Samenwerkingspartijen
Bij het samenwerkingsverband IC Rijnmond zijn betrokken: het Albert Schweitzer ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Havenziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis, Rivas, Spijkenisse Medisch Centrum, Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en het IJsselland Ziekenhuis. Het project wordt begeleid vanuit de stichting BeterKeten.

De bijeenkomst en ondertekening vinden plaats op dinsdag 17 mei vanaf 17.30 uur in ‘De Brasserie aan de Maas’ (5e etage van het Havenziekenhuis).

Terug naar nieuwsoverzicht